Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Utifrån den utsökningen får man fram en projektlista där man ser kolumner med "Institutionsnummer", "Projektnummer", "Projekt", "Finansieringstyp", "Forskarnummer" och "Forskare", "Finansiär", "Datum för beslut", "Dispositionsdatum t.o.m.", "Dispositionsdagar kvar", "Slutredovisningsdatum", "Beviljat belopp totalt", "Intäkter/inbetalningar", "Kostnader", "Kvar av beviljat", "Disponibelt", "Återstående avskrivningar", "Avskrivningsvärde kvar efter dispositionsdatum", "Antal anläggingaranläggningar", "OH%" samt "Utfall felkonteringar innevarande år".

  • Forskarnummer och Forskare syftar på den projektansvarige. 
  • Projektnummer fungerar som en länk till detaljrapporten för projektet. 
  • Dospositionsdagar kvar är antalet dagar från dagens datum till dispositionsdatum.  | 
  • "Kvar av beviljat" betyder "Beviljat belopp totalt" minus kostnader.
    OBS! Det beviljade beloppet hämtas från Raindance projektformuläret projektformulär i EPR och är alltså ett "inregistreradinregistrerat" belopp som inte hämtas från huvudboken.

  • "Datum för beslut" hämtas på samma sätt som "beviljat belopp" från EPR projektformuläret i Raindance

...