Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Resurser som erfordras för att genomföra utbildningsmålet, t.ex. lärare, annan för utbildningen nödvändig personal, samt lokaler, visuell materiel, datorer, nätverk m.m.

Anchor

...

Kurstillfälle eller programtillfälle som erbjuds vid antagning vid viss tidpunkt.

Anchor
Amne
Amne
Ämne

Avgränsat kunskapsområde med egen begränsning.

...