Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ansökan till utbildningstillfälle en viss antagningsomgång inom det nationella antagningssystemet NyA för grundutbildning. Ansökan kan omfatta upp

till 25 12 rangordnade alternativ. Ansökan till forskarutbildningsämne sker till institution som har forskarutbildning. Den behandlas manuellt på institutionen.

...