Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Syfte

Rapporten visar information om konton och används oftast för att visa vilka urval (vilken gruppering) som används i olika rapporter.

Målgrupp

Målgruppen för denna rapport är samtliga personer som undrar hur en viss rapport är uppbyggd. Motsvarande funktion i budget och rapportverktyget Mercur heter "Visa selekteringar".

Rapportbeskrivning

Rapporten kan köras fristående men det vanligaste är att man klickar på en länk i en annan rapport, då körs denna rapport för att visa exakt vilka konton som ingår i en viss kontogruppering.

Det finns två grupperingar och typen av rapport styr vilken gruppering som används. 

  •  Ekup -> används i nästa alla ekonomirapporter 
  • Balans och resultaträkning -> används främst i balans och resultaträkningar 

Detaljinformationen blir mer detaljerad för varje nivå, se exempel nedan.

Ekup nivå 1Kostnader 
Ekup nivå 2
Driftskostnader 
Ekup nivå 3
ResorKonto 5511 osv (se rapport för att se samtliga konton som ingår i begreppet "Resor")

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer MDM (Master Data Management), ett gemensamt system för att hantera och administrera masterdata. Masterdata är viktiga centrala verksamhetsdataobjekt såsom organisationsstrukturer, kontogrupperingar, befattningsgrupperingar mm. Uppdateringar sker löpande varje natt.