Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det är möjligt att förflyttas till en detaljerad rapport genom att klicka i tabellen eller i diagrammen. Då öppnas en rapport i ett nytt fönster med en lista över alla utbildningstillfällen som stapeln består av. Rapporten innehåller uppgifter både om sökande och om antagna. Listan innehåller en mängd olika uppgifter och värden; termin, antagningsomgång, planeringstal, antagningstal i urval 1, antagningstal i urval 2 om sådant finns, efterantagningstal, antal antagna, antal reserver, antal strukna. 

Totalen för institutionen är unika personer och kan skilja sig från summering av uppgifterna i kolumnerna. En student kan finnas under flera tillfällen.

Begrepp

Förstahandsansökning

Datakälla och uppdatering

...