Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Varje indikator visas med separata diagram som visar utvecklingen för indikatorn över tiden. Om man klickar på en punkt i ett linjediagram eller en stapel i ett stapeldiagram (när pekaren ändrar symbol till en hand) så kommer man vidare till en mer detaljerad rapport. Den nya rapporten öppnas med samma år som man klickat på.

DiagramKort beskrivning
Andel disputerade lärare av lärarkåren (årsarbetskrafter)

Visar två saker i samma diagram

  1. Andelen disputerade lärare av hela lärarkåren (antal disputerade/antal lärare)
  2. Andelen kvinnor av det totala antalet professorer (antal kvinnliga disputerade/ antal disputerade totalt)

Grunden för beräkningarna är antal årsarbetskrafter (se begrepp nedan).

Andel professorer (årsarbetskrafter)

Visar två saker i samma diagram

  1. Andelen professorer av hela lärarkåren (antal professorer/antal lärare)
  2. Andelen kvinnor av det totala antalet professorer (antal kvinnliga professorer/ antal professorer totalt)

Grunden för beräkningarna är antal årsarbetskrafter (se begrepp nedan).

Andel kvinnor av nyrekryterade professorerVisar andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer. Regeringen ställer höga krav på att anställa fler kvinnor som professorer.
Medelantal anställda och årsarbetskrafterVisar medelantal anställda samt antal årsarbetskrafter (se begrepp nedan).

Begrepp och förklaring

Medelantal anställda

...