Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Data kommer från Raindance debiteringssystem. Beslutsstöd/IVS läser in nytt data varje natt.