Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Följande konton summeras under respektive post i tabellsammanställningen

 

TabellpostKontoselekteringKonton
Intäkter3

IVS-

39999;7311-7429;8711

rapport - Intäkter

Kostnader4

IVS-

69999;7711

rapport -

7999

Kostnader

Årets kapitalförändring3

Intäkter -

8998

Kostnader

Årets kapitalförändring /Intäkt. %3-8998/((3-39999)+(7311-7429)+8711)i procent

Årets kapitalförändring / Intäkter (i procent)

Summa kapitalförändring2070-2071; 3-8998Summa kapitalförändring/Intäkt.%3-8998+2070-2071/((3-39999)+(7311-7429)+8711)

Årets kapitalförändring + Kapitalförändring sedan tidigare år

IVS-rapport - Kapitalförändringar sedan tidigare år

Summa kapitalförändring i procent

Summa kapitalförändring / Intäkter (i procent)

 

Diagram ”Summa Kapitalförändring tkr”

...

All information som visas i rapporten kommer från Raindance (via UDP - Utdataplattformen). Uppdatering av data sker löpande varje natt.

...