Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Målgrupp

Arbetsgivarföreträdare (chefer m.fl.) och fackliga förtroendemän företrädare vid Stockholms universitet.

...