Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För att se jämna bemärkelsedagar för en viss institution behöver man ha rollen Personal med omfattning satt till den specifika institutionen inom Beslutsstöd/IVS i kontohanteringsverktyget.

För representationsregler, se Lathund för representation

Datakälla och uppdatering

...