Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rapporten visar vilka anställda som fyller jämnt (20, 30, 40...) under de närmaste 12 månaderna enligt ett rullande schema. Även anställdas jämna födelsedagar en månad tillbaka visas.

Anställda med samordningsnummer (ej personnummer) i Primula finns ej med här.

...