Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Forskarnummer och Forskare syftar på den projektansvarige. 
  • Projektnummer fungerar som en länk till detaljrapporten för projektet. 
  • Dospositionsdagar kvar är antalet dagar från dagens datum till dispositionsdatum.  | 
  • "Kvar av beviljat" betyder "Beviljat belopp totalt" minus kostnader.
    OBS! Det beviljade beloppet hämtas från Raindance projektformuläret i EPR och är alltså ett "inregistrerad" belopp.

  • "Datum för beslut" hämtas på samma sätt som "beviljat belopp" från EPR projektformuläret i Raindance

'Antal anläggningar' visar anläggningar som inte är utrangerade. Siffran i kolumnen är klickbar i de fall det finns sådana. Då kommer man till rapporten över anläggningar för det valda projektet.

...