Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


I tabellen visas uppgifter om:
Andelen helårsstudenter för studenter som läser på avancerad nivå i förhållande till universitets totala siffra för helårsstudenter.


I diagrammen visas uppgifter om:

...