Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Manualen omfattar tillgodoräknande inom grundutbildningen, utbytesstudier, forskarutbildning och reell kompetens.

Tillgodoräknande.pdf 


Rättning av tillgodoräknandeärende i Ladok

...