Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tillgodoräknandeprocessen, mallar och stöd från Medarbetarwebben: https://www.su.se/medarbetare/studieadmin/tillgodor%C3%A4knande


Manual för hantering av

...

Kommer inom kort

Manual för tillgodoräknande forskarutbildning

Från utbildningsmaterial, se avsnitt Tillgodoräknande: Påbyggnadskurs Forskarutbildning

Manual för tillgodoräknande utbytesstudier

...

tillgodoräknande 

Manualen omfattar tillgodoräknande inom grundutbildningen, utbytesstudier, forskarutbildning och reell kompetens.

Tillgodoräknande.pdf 


Rättning av tillgodoräknandeärende i Ladok

...