Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • avtal och avtalstillfällen ska kunna skapas i Ladok
  • stipendier ska kunna sökas av utresande studenter
  • universitetets försäkringar ska gälla
  • universitetet/institutioner ska kunna veta vilka samarbeten som finns (register).

Underlag för in- och utresande utbytesstudenter

...

HT20

Underlag 1 - åter ladok@su.se senast 26 oktober. 17 maj 
Underlaget behövs för att Systemförvaltning Ladok/SISU ska kunna skapa upp utbytesavtal och tillfällen för utbytesstudenterna till VT20HT20

Underlag 2  - åter Housing office via Serviceportalen (https://arendehantering.su.se/AutoGen.aspx?page=172) senast 17 oktober och  och ladok@su.se senast 20 december 17 maj.
Underlaget behövs för att ansöka om studentbostad och etablera samt anta de inresande studenterna i Ladok. 

...

Underlag

BilagaKommentar
Underlag 1, Beställning av utbytesavtal och tillfällen för in- och utresande

Åter till Ladok senast 26 oktober17 maj

Underlag 2, Etablering och antagning av inresande studenter

Åter Housing office senast 17 oktoberÅter och till Ladok senast 20 december17 maj


Handledningar och instruktioner

Utbytesstudier

Kort beskrivning

Bilaga

Kommentar

Avtal och tillfälleHitta utbytesavtal i Ladok
Inresande

Anta till utbytestillfälle IN-resande.

Anta och registrera på kurs, del av kurs/individuellt tillfälle  (anta och registrera)

Instruktioner

Institutionen antar sina egna IN-resande studenter till utbytestillfällen. Centrala studenter antas till utbytestillfällen av studentavdelningen. Institutionen antar sedan alla studenter till de kurser de ska läsa.

Är beroende av att utbytesavtal och avtalstillfällen har definierats upp.

UtbytesstudenterHitta institutionens utbytesstudenterInstruktioner
Utresande

Anta till utbytestillfälle UT-resande.
Skapa och registrera student på utbytesåtagande

Förändringar av utbytet
Manual Utbytesstudier utresande studenter

Institutionen antar sina UT-resande utbytesstudenter, även till bilaterala centrala avtal.

Är beroende av att utbytesavtal och avtalstillfällen har definierats upp.

Utbytet kan läggas inom program eller vara fristående.

Extern partFörteckning över utländska lärosäten

Information om Extern part behövs för att Ladokgruppen ska kunna definiera upp.

Meddela ladok@su.se om något lärosäte saknas.

...