Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Syfte

Rapporten ger en översikt över utskriftskostnader med Printomat-tjänsten på institutionsnivå.

Målgrupp

Prefekter och ekonomiansvariga på institutionsnivå.

Rapportbeskrivning

Först väljer man institution och år.

Överst visas en sammanställning över den totala kostnaden på institutionen. Till vänster visas en lista över institutionens topp-tjugo användare, med användarnamn och kostnad hittills under året. Stapeldiagrammen visar antal utskrivna sidor per kvartal respektive månad.

Om man klickar på åren i sammanställningen så får man en lista över alla användare vid institutionen och deras totala utskrivna antal sidor per månad för det valda året.

Datakälla och uppdatering

Data kommer från Printomat-tjänsten. Beslutsstöd/IVS läser in nytt data varje natt.