Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Allmän information om förberedelser inför terminsstarten 

Sidans innehåll:

Inledande kurser på program och program med inriktningar

Observera! Kurstillfället som ska vara inledande kurs måste vara i status komplett. 

Inledande kurser som är obligatoriska ska ha antagningsförfarande "Utan anmälan".

Inledande kurs på program med inriktningar

När inledande kurser läggs in för program som har inriktningar, var då noga med att inledande kurser har lagts in på respektive inriktningstillfälle och INTE på programtillfället. 


Manual: Inledande kurser på program och program med inriktningar

Webbregistreringstider

Vi rekommenderar att webbregistrering för kurser öppnar tidigast 7/1. 

Användare med behörighet Studieadministratör i Ladok kan själva ange registreringsperiod på kurstillfällen för webbregistrering. Se manual här: Ladokmaterial - Studiedeltagande#Studiedeltagande-Webbregistreringstider

Fellistan / Antagningar som inte går in i Ladok

Det finns ett antal antagningar som inte kunnat gå in i Ladok och som hamnat på en så kallad fellista/"Ej hanterade antagningar". Listan mejlas ut efter urval 2 till alla som har behörighet "Studieadministratör i Ladok".

I listan finns två fall av hinder som ni på institutionen behöver hantera för att studenterna ska bli antagna. 

Hinder: Studenten har redan påbörjat utbildningen
Förklaring: Av någon anledning har studenten sökt till samma program som den redan är antagen till sen tidigare, Ladok kan inte lägga in en ny antagning på samma program. Studenten är dock antagen och har rätt till sin plats, gäller även de fall då studenten har avbrott på programmet.
Lösning: Insitutionen behöver göra ett tillfällesbyte på programtillfället så att studenten hamnar i rätt kull. Se manual: Tillfällesbyte byte av kull på program 190607.pdf
Om studenten har sökt in till programmet med en ny/annan inriktning ska manualen för byte av inriktning på program följas: Byte av inriktning på program

Hinder: Antagning kunde inte placeras i plan 
Förklaring: Studenten har flera programtillfällen/planer inom sitt program och Ladok vet inte var antagningen till kursen ska placeras. 
Lösning:  Institutionen behöver manuellt titta på studentens studieplan för att se inom vilket program/inriktningstillfälle/kull som kursen ska vara och manuellt lägga till kursen där. 

Tillfällesbyte (byte av kull) på program 

Manual: Tillfällesbyte byte av kull på program 190607.pdf


Byte av inriktning  på program

Manual: Byte av inriktning på program

Övrig programadministration

Antagning flera studenter - kurs inom program.pdf

Behörighetsgranska studenter inom program.pdf

Program med inriktningar - Lista över programtillfällen och inriktningstillfällen för VT20

Varje inriktningstillfälle har ett eget programtillfälle i Ladok eftersom en inriktning inte kan vara självständig utan alltid hör ihop med ett program. I listan nedan ser du vilka programtillfällen som hör ihop med respektive inriktningstillfälle.


PROGRAMBENÄMNINGPROGRAMPROGRAMTILLFÄLLESKODINRIKTNINGINRIKTNINGSTILLFÄLLESKOD
YrkeslärarprogrammetLSYVY34471YRKE34470
YrkeslärarprogrammetLSYVY34473YRKE34472
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärareLSYVY34475VÅRD34474
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärareLSYVY34477VÅRD34476
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och formLGFRY61113BILD61112
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsaLGFRY61115IDRH61114
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musikLGFRY61117MUSI61116
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, EngelskaLSDIY69672792E69671
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Svenska som andraspråkLSDIY6967479E269673
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, ReligionskunskapLSDIY69676GYER69675
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, GeografiLSDIY69678GV2G69677
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, EngelskaLSDIY6968579SE69684
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Svenska som andraspråkLSDIY6968779SS69686
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, HistoriaLSDIY69689GV2H69688
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, ReligionskunskapLSDIY69691GV2R69690
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Svenska som andraspråkLSDIY69693GY2269692
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, EngelskaLSDIY69695GY2E69694
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, FranskaLSDIY69697GY2F69696
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, SpanskaLSDIY69699GY2S69698
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, TyskaLSDIY69701GY2T69700
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråkLSDIY69703GYC269702
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, EngelskaLSDIY69705GYCE69704
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråkLSDIY69707GYE269706
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, FranskaLSDIY69709GYEF69708
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, GeografiLSDIY69711GYEG69710
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, HistoriaLSDIY69713GYEH69712
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, SpanskaLSDIY69715GYES69714
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, TyskaLSDIY69717GYET69716
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, EngelskaLSDIY69719GYSE69718
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, FranskaLSDIY69721GYSF69720
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, GeografiLSDIY69723GYSG69722
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, HistoriaLSDIY69725GYSH69724
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, SpanskaLSDIY69727GYSN69726
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, ReligionskunskapLSDIY69729GYSR69728
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, TyskaLSDIY69731GYST69730
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, EngelskaLUHSY7771679HE77715
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Svenska som andraspråkLUHSY7771879HS77717
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, EngelskaLUHSY7772079RN77719
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Svenska som andraspråkLUHSY7772279RS77721
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, EngelskaLUHSY77724GYHE77723
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, GeografiLUHSY77726GYHG77725
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, ReligionskunskapLUHSY77728GYHR77727
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråkLUHSY77730GYHS77729
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, GeografiLUHSY77732GYRG77731
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, HistoriaLUHSY77734GYRH77733
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, EngelskaLUHSY77736GYRN77735
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andraspråkLUHSY77738GYRS77737


Kurspaket VT20

Kurspaketen är byggda i Ladok, men studenterna har sökt via en kurskod från SISU. I tabellen nedan ser man vilka kurskoder och kurspaketkoder som motsvarar varandra. 


Inst.kod


Kurspaketkod (Ladok)Kurspakettillfälleskod (Ladok)Benämning på kurspaketetKurskod kurspaket (SISU)Tillfälleskod för kurspaket (SISU)Ingående kurserAnmärkning
304KG200KG200

Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljö

KG230132241
Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv322447,5
Historisk landskapsgeografi322467,5
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder 322407,5
Uppsats i kulturgeografi322437,5

304KG201KG201

Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och migration

KG230032242
Plats, identitet och migration322477,5
Boende, segregation och flyttningar322457,5
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder322407,5
Uppsats i kulturgeografi322437,5

305NEK00NEK00

Nationalekonomi I

EC102033954
Mikroteori med tillämpningar15
Makroteori med tillämpningar15

302SBS00SBS00Företagsekonomi I, kurspaketFE902031782
Organisation I7,5
Redovisning I7,5
Marknadsföring I7,5
Finansiering I7,5

302SBS01SBS01Företagsekonomi II, kurspaketFE901031780
Redovisning II7,5
Marknadsföring II7,5
Finansiering II7,5
Organisation II7,5

302SBS12SBS12Företagsekonomi III Redovisning, kurspaketFE906731932
Att använda redovisningsforskning7,5
Att utföra redovisningsforskning7,5
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen15

302SBS03SBS03Företagsekonomi III Finansiering, kurspaketFE906631931
Introduktion till finansiella derivat7,5
Empirisk finansiell ekonomi7,5
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen15

302SBS04SBS04Företagsekonomi III Management, kurspaketFE906231927
Fronter i managementforskning7,5
Forskningsmetoder i företagsekonomi och organisationsstudier7,5
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen15

302SBS05SBS05Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaketFE906331930
Fronter i marknadsföringsforskning7,5
Forskningsmetoder i företagsekonomi och marknadsföring7,5
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen15

302
SBS08
SBS08Reklam och PR I, kurspaketPR950131811
Reklam & PR: grundläggande management7,5
Reklam & PR: grundläggande redovisning7,5
Reklam & PR: grundläggande marknadsföring7,5
Organisations- och marknadskommunikation7,5

302SBS09SBS09Reklam och PR II, kurspaketPR950231812
Reklamstrategi7,5
Reklam & PR: fortsättningskurs i marknadsföring7,5
Marknadsjuridiska perspektiv7,5
Reklam & PR: fortsättningskurs i management7,5

302SBS10SBS10Reklam och PR III, kurspaketPR950331813
Reklam och PR: Forskningsteman i marknadsföring7,5
Forskningsmetoder i reklam och PR7,5
Examensarbete i Reklam och PR för kandidatexamen15

302SBS13SBS13Revision, kurspaketFE940231938
Finansiell rapportering7,5
Företagsfinansiering7,5
Företagsanalys7,5
Koncernredovisning och revision7,5

302SBS14SBS14Ekonomistyrning, kurspaketFE940131937
Finansiell rapportering7,5
Verksamhetsledning7,5
Företagsanalys7,5
Verksamhetsstyrning och prestationsmätning7,5

302SBS15SBS15Marknadsföring, kurspaketFE930131936
Företagets samhällsansvar7,5
Varumärkesstyrning och hållbara affärsmodeller7,5
Marknadsföring på internet7,5
Industriell marknadsföring och försäljning7,5

302SBS16SBS16Organisation och management, kurspaketFE920131935
Strategisk ledning7,5
Entreprenörskap i samhällsförändring7,5
Personalledning7,5
Filosofi, politik och ekonomi7,5

302SBS17SBS17Finansiering, kurspaketFE910131934
Finansiell rapportering7,5
Företagsfinansiering7,5
Fastighetsinvesteringar, värdering och analys7,5
Internationell finansiering7,5

302SBS07SBS07Globala affärsstudier, kurspaketFE905031933
Globala marknader7,5
Det globala konsumtionssamhället7,5
Ekonomi, politik och kultur7,5
Global affärsetik7,5

161ISD00ISDDD

Kurspaket Svenska som andraspråk I

USS10069682
SVAI: Flerspråkighet - individ och samhälle7,5
SVAI: Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv7,5
SVA I: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling7,5
SVAI: Språk, undervisning och lärande7,5
Höstterminen är inte publicerad
161ISD01ISD01Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning, kandidatkursUSS33069683
SVA III: Teori och metod i andraspråksforskning7,5
SVAIII: Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning7,5
SVAIII: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - kandidatkurs15
Höstterminen är inte publicerad
154SVE01SV1DHKurspaket Svenska som andraspråk IINSS20021130
SVAII: Svenskans uttal i inlärningsperspektiv7,5
SVAII: Bedömning av språkfärdighet7,5
SVAII: Litteracitet och lärande7,5
SVAII: Andraspråksanvändning i sociala praktiker7,5

154SVE01SV1DDKurspaket Svenska som andraspråk IINSS20021159
SVAII: Svenskans uttal i inlärningsperspektiv7,5
SVAII: Bedömning av språkfärdighet7,5
SVAII: Litteracitet och lärande7,5
SVAII: Andraspråksanvändning i sociala praktiker7,5
Höstterminen är inte publicerad
154SVE00SV0DDKurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighetCTS33021126
SVAIII: Teori och metod i andraspråksforskning7,5
SVAIII: Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet7,5
SVAIII: Svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet - kandidatkurs15
Höstterminen är inte publicerad

Utbytesstudenter VT20

Mer information finns på Ladokmaterial - Utbytesstudier


Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-regelboken/utbildning/antagningsordning-f%C3%B6r-tilltr%C3%A4de-till-utbildning-p%C3%A5-grundniv%C3%A5-och-avancerad-niv%C3%A5-1.26320

Riktlinjer för reservantagning och återbud

https://bit.ly/2MkvCyl  • No labels