Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Allmän information om förberedelser inför terminsstarten 

Sidans innehåll:

Inledande kurser på program och program med inriktningar

Observera! Det går inte att publicera inledande kurser så länge kurstillfällena har status "påbörjad" i Ladok. 

Inledande kurser som är obligatoriska ska ha antagningsförfarande "Utan anmälan".

Du kan publicera inledande kurser senast dagen innan webbregistreringen för kurserna öppnar.

Inledande kurs på program med inriktningar

När inledande kurser läggs in för program som har inriktningar, var då noga med att inledande kurser har lagts in på respektive inriktningstillfälle. Ligger inledande kurser fel så kan man flytta in kurserna till inriktningstillfället senare, men det går enbart att göra för en student i taget. I manualen för "Inledande kurser" nedan finner du instruktioner för hur man lägger in inledande kurser på programtillfälle och på inriktningstillfällen.

Manual: Inledande kurser på program och program med inriktningar

Fellistan / Antagningar som inte går in i Ladok

Det finns ett antal antagningar som inte kunnat gå in i Ladok och som hamnat på en så kallad fellista/"Ej hanterade antagningar". Listan mejlas ut efter urval 2 till alla som har behörighet "Studieadministratör i Ladok".

I listan finns två fall av hinder som ni på institutionen behöver hantera för att studenterna ska bli antagna. 

Hinder: Studenten har redan påbörjat utbildningen
Förklaring: Av någon anledning har studenten sökt till samma program som den redan är antagen till sen tidigare, Ladok kan inte lägga in en ny antagning på samma program. Studenten är dock antagen och har rätt till sin plats, gäller även de fall då studenten har avbrott på programmet.
Lösning: Insitutionen behöver göra ett tillfällesbyte på programtillfället så att studenten hamnar i rätt kull. Se manual: Tillfällesbyte byte av kull på program .pdf 
Om studenten har sökt in till programmet med en ny/annan inriktning ska manualen för byte av inriktning på program följas: Byte av inriktning på program

Hinder: Antagning kunde inte placeras i plan 
Förklaring: Studenten har flera programtillfällen/planer inom sitt program och Ladok vet inte var antagningen till kursen ska placeras. 
Lösning:  Institutionen behöver manuellt titta på studentens studieplan för att se inom vilket program/inriktningstillfälle/kull som kursen ska vara och manuellt lägga till kursen där. 

Tillfällesbyte (byte av kull) på program 

Manual: Tillfällesbyte byte av kull på program .pdf


Byte av inriktning  på program

Manual: Byte av inriktning på program

Övrig programadministration

Antagning flera studenter - kurs inom program.pdf

Behörighetsgranska studenter inom program.pdf

Program med inriktningar - Lista över programtillfällen och inriktningstillfällen för V19

Varje inriktningstillfälle har ett eget programtillfälle i Ladok eftersom en inriktning inte kan vara självständig utan alltid hör ihop med ett program. I listan nedan ser du vilka programtillfällen som hör ihop med respektive inriktningstillfälle.
Listan är sorterad i institutionsordning.

InstProgramInriktningProgrambenämningInriktning benämningProgtillfInr.tillfkodKommentar
306LSYVYVÅRDYrkeslärarprogrammetYrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare3428834287
306LSYVYVÅRDYrkeslärarprogrammetYrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare3429034289
306LSYVYYRKEYrkeslärarprogrammetYrkeslärarprogrammet3429234291
306LSYVYYRKEYrkeslärarprogrammetYrkeslärarprogrammet3429434293
318LGFRYBILDGrundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshemBild och form6191861917
318LGFRYIDRHGrundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshemIdrott och hälsa6192061919
318LGFRYMUSIGrundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshemMusik6192261921
161LSDIY792EÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSvenska som andraspråk, Engelska för grundskolans årskurs 7-96939569394Inställd
161LSDIY79E2Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanEngelska, Svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 7-96939769396
161LSDIY79SEÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSvenska, Engelska för grundskolans årskurs 7-96940369402
161LSDIY79SSÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSvenska, Svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 7-96940569404
161LSDIYGV2HÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSvenska som andraspråk, Historia för gymnasieskolan och vuxenutbildningen6940769406
161LSDIYGV2RÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSvenska som andraspråk, Religionskunskap för gymnasieskolan och vuxenutbildningen6940969408
161LSDIYGY22Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSvenska, Svenska som andraspråk för gymnasiet6941169410
161LSDIYGY2EÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSvenska som andraspråk, Engelska för gymnasiet6941369412
161LSDIYGY2FÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSvenska som andraspråk, Franska för gymnasiet6941569414
161LSDIYGY2SÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSvenska som andraspråk, Spanska för gymnasiet6941769416
161LSDIYGY2TÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSvenska som andraspråk, Tyska för gymnasiet6941969418
161LSDIYGYC2Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSpanska, Svenska som andraspråk för gymnasiet6942169420
161LSDIYGYCEÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSpanska, Engelska för gymnasiet6942369422
161LSDIYGYE2Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanEngelska, Svenska som andraspråk för gymnasiet6942569424
161LSDIYGYEFÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanEngelska, Franska för gymnasiet6942769426
161LSDIYGYEGÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanEngelska, Geografi för gymnasiet6942969428
161LSDIYGYEHÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanEngelska, Historia för gymnasiet6943169430
161LSDIYGYERÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanEngelska, Religionskunskap för gymnasiet6943369432
161LSDIYGYESÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanEngelska, Spanska för gymnasiet6943569434
161LSDIYGYETÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanEngelska, Tyska för gymnasiet6943769436
161LSDIYGYSEÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSvenska, Engelska för gymnasiet6943969438
161LSDIYGYSFÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSvenska, Franska för gymnasiet6944169440
161LSDIYGYSGÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSvenska, Geografi för gymnasiet6944369442
161LSDIYGYSHÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSvenska, Historia för gymnasiet6944569444
161LSDIYGYSNÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSvenska, Spanska för gymnasiet6944769446
161LSDIYGYSRÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSvenska, Religionskunskap för gymnasiet6944969448
161LSDIYGYSTÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanSvenska, Tyska för gymnasiet6945169450
121LUHSY79HEÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanHistoria, Engelska för åk 7-97749277491
121LUHSY79HSÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanHistoria, Svenska som andraspråk för åk 7-97749577494
121LUHSY79RNÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanReligionskunskap, Engelska för åk 7-97749777496
121LUHSY79RSÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanReligionskunskap, Svenska som andraspråk för åk 7-97749977498
121LUHSYGYHEÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanHistoria, Engelska för gymnasiet7750177500
121LUHSYGYHGÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanHistoria, Geografi för gymnasiet7750377502
121LUHSYGYHRÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanHistoria, Religionskunskap för gymnasiet7750577504
121LUHSYGYHSÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanHistoria, Svenska som andraspråk för gymnasiet7750777506
121LUHSYGYRHÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanReligionskunskap, Historia för gymnasiet7750977508
121LUHSYGYRNÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanReligionskunskap, Engelska för gymnasiet7751177510
121LUHSYGYRSÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanReligionskunskap, Svenska som andraspråk för gymnasiet7751377512
121LUHSYGYRGÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanReligionskunskap, Geografi för gymnasiet7751577514
121LUHSY79HGÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanHistoria, Geografi för åk 7-97752477523Inställd
121LUHSY79RGÄmneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolanReligionskunskap, Geografi för åk 7-97752677525Inställd

Kurspaket V19

Kurspaketen är byggda i Ladok, men studenterna har sökt via en kurskod från SISU. I tabellen nedan ser man vilka kurskoder och kurspaketkoder som motsvarar varandra. 

Inst.kod 

Kurspaketkod (Ladok)

Kurspakettillfälleskod (Ladok)

Benämning på kurspaketet

Kurskod kurspaket (SISU)

Tillfälleskod för kurspaket (SISU)

305NEK00NEK00Nationalekonomi I, kurspaketEC102033873
333FOLK1FOLK1

Folkhälsovetenskap I

PH00GK71012
302SBS00SBS00Företagsekonomi I, kurspaketFE902031655
302SBS01SBS01Företagsekonomi II, kurspaketFE901031532
302SBS02SBS02Företagsekonomi III Ekonomistyrning, kurspaketFE906031660
302SBS03SBS03Företagsekonomi III Finansiering, kurspaketFE906631701
302SBS04SBS04Företagsekonomi III Management, kurspaketFE906231678
302SBS05SBS05Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaketFE906331661
302SBS06SBS06Företagsekonomi III Revision, kurspaketFE906431662
302SBS07SBS07Globala affärsstudier, kurspaketFE905031653
302SBS08SBS08Reklam och PR I, kurspaketPR950131664
302SBS09SBS09Reklam och PR II, kurspaketPR950231665
302SBS10SBS10Reklam och PR III, kurspaketPR950331666
154SVE01SV01CKurspaket Svenska som andraspråk II

NSS200

21751
154SVE01SV01DKurspaket Svenska som andraspråk IINSS20021750
154SVE00SVE00Kurspaket Svenska som andraspråk III med inr mot flerspråkighetCTS33021749
161ISD00ISD0DKurspaket Svenska som andraspråk IUSS10069453
161ISD01ISD01Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inr. kandidatkursUSS33069452

Utbytesstudenter VT19

Mer information finns på Ladokmaterial - Utbytesstudier#Utbytesstudier-Underlagf%C3%B6rin-ochutresandeutbytesstudenterv%C3%A5rterminen2019.

Två informationsutskick har gått ut till internationella handläggare.


  • No labels