Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kalendarium för SISU, NyA, Ladok och VFU


(lightbulb) Kalendern är sorterbar genom att klicka på respektive rubrik
(info) Under kategori hittar du exempelvis antagningsomgångarna

Länk till tidigare kalender


TidpunktKategoriHändelseAktör(er)
2022-01
Januari 2022
2022-02
Februari 2022
2022-03
Mars 2022
2022-04
April 2022
2022-05
Maj 2022
2022-06
Juni 2022
2022-07
Juli 2022
2022-08
Augusti 2022
2022-09
September 2022
2022-10
Oktober 2022
2022-11
November 2022
2022-12
December 2022
  • No labels