Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Kalendarium för SISU, NyA, Ladok och VFU


 

 

(lightbulb) Kalendern är sorterbar genom att klicka på respektive rubrik
(info) Under kategori hittar du exempelvis antagningsomgångarna

 

 

Länk till Studieadministrativ kalender 2019

Länk till Studieadministrativ kalender 2021


STUDIEADMINSTRATIV KALENDER 2020

TidpunktKategoriHändelseAktör(er)
2020-01 Januari 2020 
2020-01-07VT2020Rekommenderad första dag att öppna för webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagnaInstitution
2020-01-08Årsbokslut

Inför årsbokslutet 2019

  • sista dag att i Ladok rapportera in resultat med betygsdatum 2019
  • sista dag att i Ladok rapportera in doktoranders studieaktivitet och -finansiering för andra kalenderhalvåret 2019
Institution
2020-01-15MASTERHT20Sista anmälningsdagUHR
2020-01-15IKHT20Sista anmälningsdagUHR
2020-01-17MASTERHT20Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2020-01-17IKHT20Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2020-01-31HT2020Deadline för skapande av tillfällen i sisu. Tillfällen som skapas efter deadline garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag.Institution
2020-01-31ST2020Deadline för skapande av tillfällen i sisu. Tillfällen som skapas efter deadline garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag.Institution

2020-02


Februari 2020
2020-02-03MASTERHT20Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielseSökande
2020-02-03MASTERHT20Sista kompletteringsdagSökande
2020-02-03IKHT20Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielseSökande
2020-02-03IKHT20Sista kompletteringsdagSökande
2020-02-03VFUStudenter på VFU I ska vara registrerade. Meddela vfu@su.se om studenter förväntas bli sen registreradeInstitutionen
2020-02-03VFUSista dag att lämna in fullständig beställningslista med ämne och inriktning för ULV & Yrkeslärare till vfu@su.se (gäller endast de studenter som VFU-sekretariatet ska söka placering åt)Institutionen
2020-02-07 ST2020Sista dag för institutionerna att inkomma med programunderlagInstitution
2020-02-10VFUSista dag för studenter på VFU I att lämna in särskilda skäl för VFU-placering till VFU-sekretariatetInstitutionen/ studenten
2020-02-10VFUStudenter på VFU II och senare behöver vara registrerade, för att kommun och skola ska se att studenterna förväntas ha VFUInstitutionerna
2020-02-14HT2020Sista dag att inkomma med programunderlagInstitution
2020-02-20ST2020Anmälan öppnarInstitution
2020-03
Mars 2020Institution
2020-03-09HT2020Kontroller av utbildningsutbud. Observera att det inte är möjligt att göra ändringar av veckor etc. efter att anmälan öppnat
2020-03-09HT2020Sista dag för tillfällesbyte av programstudenter som anmäler sig via NyA och som inte följer programtillfällets studieperiod
2020-03-16HT2020Anmälan öppnar
2020-03-16ST2020Sista anmälningsdag
2020-03-16MASTERHT20VO klara med i tid inkomna kompletteringarVO
2020-03-17ST2020Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2020-03-24MASTERHT20Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution

2020-03-27

(senarelagd deadline beslutad 2020-03-19)

MASTERHT20Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben Kontaktperson till antagningen senast 10:00Institution
2020-03-30ST2020Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsfrihet
2020-04
April 2020
2020-04-03MASTERHT20

Publicering av urvalsresultatet efter urvalet. Antagningsbesked skickas ut till de sökande. Överföring till Ladok

UHR
2020-04-07IKHT20VO klara med i tid inkomna kompletteringarVO
2020-04-10IKHT20Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben Kontaktperson till antagningen senast 10:00Institution
2020-04-10IKHT20Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2020-04-15HT2020Sista anmälningsdag
2020-04-16HT2020Bedömning på NyA-webben kan påbörjas.Institution
2020-04-16ST2020Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webbenInstitution
2020-04-16ST2020Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningsunderlag@su.se senast kl. 12:00Institution
2020-04-20IKHT20Publicering av urvalsresultatet efter urvalet. Antagningsbesked skickas ut till de sökande. Överföring till LadokUHR
2020-04-23ST2020Urval. NyA-webben är stängd fram till urvalsresultatet är publiceras 
2020-04-24MASTERHT20Tilldelning av UHR stipendier tillkännages.Antagningen
2020-04-27 ST2020Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked samt överföring av antagna till Ladok
2020-04-27 ST2020Efterantagning startar. OBS! Glöm inte att lägga in efterantagningstal om efterplacerade sökande inte ska bli reservplaceradeInstitution
2020-04-30MASTERHT20, IKHT20

Sista dag att lägga in inledande kurs på programtillfälle eller inriktningstillfälle så betalning/stipendium kan registreras för avgiftsskyldiga tredjelandsstudenter. Detta är en förutsättning för att Migrationsverket ska kunna handlägga ansökan om uppehållstillstånd för studier.

Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Studiedeltagande

Institution
2020-05
Maj 2020
2020-05-07HT2020Sista dag för avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgiftAntagningen
2020-06
Juni 2020
2020-06-01IKVT21Anmälan öppnar
2020-06-01MASTERHT20Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifterSökande
2020-06-01IKHT20Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifterSökande
2020-06-18 HT2020Sista kompletteringsdag
2020-06-18 HT2020Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA- webbenInstitution
2020-06-30 HT2020Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben. Kontaktperson meddelas till antagningsunderlag@su.se 10:00Institution
2020-07
Juli 2020
2020-07-07 HT2020Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras
2020-07-09 HT2020Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked

2020-07-09

HT2020

Lista över tillfällen som öppnas för sen anmälan skickas ut till institutionernaAntagningen

2020-07-13

HT2020

Institutionerna meddelar senast 12:00 om önskemål av ändringar i listan för öppning av sen anmälan.

Institution
2020-07-15HT2020Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen anmälanAntagningen
2020-07-24 HT2020Sista svarsdag för antagna och reserver
2020-07-28 HT2020Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras
2020-07-30 HT2020Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked samt överföring av antagna till Ladok
2020-07-31 ST2020Alla tillfällen stängs för sen anmälan
2020-07-31

Doktorandrapportering i Ladok

Sista dag att i Ladok rapportera in doktoranders studieaktivitet och finansiering för första kalenderhalvåret 2020

Institution
2020-08
Augusti 2020
2020-08-05HT2020

För kurser som har antagningsförfarande via NyA rekommenderar vi att webbregistreringen öppnar tidigast 5 augusti (kan öppnas senare om så önskas). 

För kurser inom program där ni själva sköter antagningen kan ni ha webbregistreringen öppen från och med när ni vill, förutsatt att studenterna är antagna till kursen först.

Institution

2020-08-10

HT2020

Efterplacering av sena sökande startar. OBS! Glöm inte att lägga in efterantagningstal om sena sökande inte ska bli reservplacerade.Institution
2020-08-14VT2021

Deadline för skapande av tillfällen i sisu

Institution
2020-08-17IKVT21Sista anmälningsdag
2020-08-17IKVT21

Bedömning på NyA-webben kan påbörjas

Institution
2020-08-18
Utbildning NyA-webben. Mer information och anmälan
2020-08-25 HT2020Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan fr.o.m. detta datum
2020-08-26VT2021Sista dag att inkomma med programunderlagInstitution
2020-08-31 
Höstterminen 2020 startar
2020-09
September 2020
2020-09-01IKVT21

Sista kompletteringsdag


2020-09-01IKVT21

Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielse


2020-09-09VT2021Kontroller av utbildningsutbud. Observera att det inte är möjligt att göra ändringar av veckor etc. efter att anmälan öppnatInstitution
2020-09-09VT2021Sista dag för tillfällesbyte av programstudenter som anmäler sig via NyA och som inte följer programtillfällets studieperiodInstitution
2020-09-15VT2021

Anmälan öppnar på antagning.se/universityadmissions.se


2020-09-25IKVT21VO klara med i tid inkomna kompletteringar
2020-09-30IKVT21Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben. Kontaktperson meddelas till antagningsunderlag@su.se senast 10:00Institution
2020-09-30IKVT21Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2020-10
Oktober 2020
2020-10-05MASTERHT21Deadline för skapande av tillfällen i sisuInstitution
2020-10-05IKHT21Deadline för skapande av tillfällen i sisuInstitution
2020-10-06IKVT21Urval, NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras
2020-10-07
Utbildning NyA-webben. Mer information och anmälan
2020-10-08IKVT21Publicering av urvalsresultat efter urvalet. Antagningsbesked skickas ut till de sökande. Överföring till Ladok
2020-10-15VT2021Sista anmälningsdag
2020-10-15VT2021Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2020-10-16MASTERHT21Webbanmälan öppnar
2020-10-16IKHT21Webbanmälan öppnar
2020-11
November 2020
2020-11-02VT2021Sista dag för avgiftskyldiga sökande att betala anmälningsavgift
2020-11-30HT2020Sista dag att ha öppet för sen anmälan
2020-12
December 2020
2020-12-01VT2021Sista kompletteringsdag
2020-12-01VT2021Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2020-12-01MASTERHT21Sista dag att lägga till utbildningar i utbudet
2020-12-01IKHT21Sista dag att lägga till utbildningar i utbudet
2020-12-03VT2021Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningsunderlag@su.se senast 12:00Institution
2020-12-08VT2021

Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras


2020-12-09
Utbildning NyA-webben. Mer information och anmälan
2020-12-10VT2021Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked
2020-12-10VT2021

Lista över tillfällen som öppnas för sen anmälan skickas ut till institutionerna


2020-12-14VT2021Institutionerna meddelar senast 10:00 om önskemål av ändringar i listan för öppning av sen anmälan.Institution
2020-12-15VT2021Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen anmälan
2020-12-16VT2021

Sista svarsdag för sökande på antagning.se/universityadmissions.se


2020-12-17VT2021

Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras


2020-12-20VFU

Studenter på VFU II och senare som börjar VT21 med en VFU-kurs ska vara registrerade

Institution
2020-12-21VT2021Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked
2020-12-28VT2021

Webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagna.

För kurser som har antagningsförfarande via NyA rekommenderar vi att webbregistreringen öppnar tidigast 28 december (kan öppnas senare om så önskas). 

För kurser inom program där ni själva sköter antagningen kan ni ha webbregistreringen öppen från och med när ni vill, förutsatt att studenterna är antagna till kursen först.

Institution

Länk till Studieadministrativ kalender 2021

  • No labels