Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tidpunkt

Kategori

Händelse

Aktör(er)

2018-01 Januari 2018 
2018-01-04LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 12.00 (extra uppgradering)
 
2018-01-04VT2018Möjligt att öppna för webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagnaInstitution
2018-01-08VT2018Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan 
2018-01-09 Inför årsbokslutet 2017 - sista dag att i Ladok rapportera in resultat med betygsdatum 2017Institution
2018-01-11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (extra uppgradering) 
2018-01-14HT2017Höstterminen 2017 slutar 
2018-01-15VT2018Vårterminen 2018 börjar 
2018-01-15MASTERHT18Sista anmälningsdagSökande
2018-01-15IKHT18Sista anmälningsdagSökande
2018-01-18LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 96) 
2018-01-19MASTERHT18Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2018-01-19IKHT18Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2018-02 Februari 2018 
2018-02-01LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 97) 
2018-02-01ST2018Sista dag att vara klar med utbildningstillfällen i SisuInstitution
2018-02-01HT2018Sista dag att vara klar med utbildningstillfällen i SisuInstitution
2018-02-06LADOKLadok stängt för en extra uppgradering kl 05.30 - 09.00 
2018-02-21LADOKLadok stängt from onsdag 21/2 kl 16.00 till och med torsdag 22/2 kl 08.00 
2018-02-07ST2018Sista dag för institutionerna att inkomma med programunderlagInstitution
2018-02-07ST2018Sista dag att rapportera in krav på svenska för utbildningar som har undervisningsspråk engelskaInstitution
2018-02-15 HT2018Sista dag att inkomma med programunderlagInstitution
2018-02-19  ST2018Anmälan öppnarAntagningen
2018-02-22LADOKLadok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 11.00 då det öppnar igen med full funktionalitet. 
2018-03 Mars 2018 
2018-03-01LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 99) 
2018-03-01ST2018Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2018-03-07LADOKLadok stängt from onsdag 7/3 kl 16.00 till och med torsdag 8/3 kl 08.00 
2018-03-08LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 
2018-03-15LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 100) 
2018-03-15  HT2018Anmälan öppnarAntagningen
2018-03-15  ST2018Sista anmälningsdagAntagningen
2018-03-20LADOKExtra uppgradering. Ladok stängt kl 05.30 - 09.00
2018-03-26LADOKLadok stängt from måndag 26/3 kl 16.00 till och med tisdag 27/3 kl 08.00 
2018-03-27LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 
2018-03-28MASTERHT18Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2018-03-28MASTERHT18Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00Institution
2018-03-29LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 101) 
2018-04 April 2018 
2018-04-05LADOKLadok stängt för en extra uppgradering kl 05.30 - 09.00
2018-04-03ST2018Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsfrihetSökande
2018-04-06MASTERHT18Antagningsbesked från urvalet publiceras ca 12:00. Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webbenInstitution
2018-04-09MASTERHT18Överföring till LadokAntagningen och Ladok
2018-04-11IKHT18Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2018-04-11IKHT18Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00Institution
2018-04-12LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 102) 
2018-04-16HT2018Sista anmälningsdag 
2018-04-17LADOKExtra uppgradering. Ladok stängt kl 05.30 till senast kl 09:00.
2018-04-19IKHT18Antagningsbesked från urvalet publiceras 12:00 Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webbenInstitution
2018-04-20IKHT18Överföring till LadokAntagningen och Ladok
2018-04-20 ST2018Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webbeninstitution
2018-04-20  ST2018Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 10:00Institution

2018-04-20

ST2018Webbregistreringstider till ladok@su.se. Blankett för detta finns här: Fokusområden, se under Registrering, webbregistreringInstitution
2018-04-25LADOKLadok stängt from onsdag 25/4 kl 16.00 till och med torsdag 26/4 kl 08.00 

2018-04-26

LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 
2018-04-26 ST2018

Urval

NyA-webben är stängd i ST2017-omgången fram till urvalsresultatet är publiceras.

Antagningen/UHR
2018-04-27LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 103) 
2018-05 Maj 2018 
2018-05-02HT2018Bedömning på NyA-webben kan påbörjas** Institution 
2018-05-02 ST2018Utskick av antagningsbeskedAntagningen/UHR
2018-05-03 ST2018Överföring till LadokAntagningen
2018-05-03  ST2018Efterantagning startar. OBS! Glöm inte att lägga in efterantagningstal om efterplacerade sökande inte ska bli reservplaceradeInstitution
2018-05-07HT2018Sista dag för avgiftskyldiga sökande att betala anmälningsavgiftSökande
2018-05-11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 104) 
2018-05-16MASTERHT18Antagningen skickar ut lista över avgiftsskyldiga antagna som inte har betalat till institutionernaAntagningen
2018-05-16IKHT18Antagningen skickar ut lista över avgiftsskyldiga antagna som inte har betalat till institutionernaAntagningen
2018-05-16LADOKLadok stängt from onsdag 16/5 kl 16.00 till och med torsdag 17/5 kl 08.00 
2018-05-17LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 
2018-05-24LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 105) 
2018-05-28IKVT19Deadline för skapande av tillfällen i sisuInstitution
2018-05-30VT2018Sista dag att ha öppet för sen anmälan 
2018-06 Juni 2018 
2018-06-01IKVT19Webbanmälan öppnarSökande
2018-06-03VT2018Vårterminen 2018 slutar 
2018-06-07LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 106) 
2018-06-19LADOKLadok stängt from tisdag 19/6 kl 16.00 till och med onsdag 20/6 kl 08.00 
2018-06-20LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 
2018-06-21LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 107) 
2018-06-21  HT2018Sista kompletteringsdag 
2018-06-29 HT2018Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben. Institution
2018-07 Juli 2018 
2018-07-01HT2018Webbregistreringstider till ladok@su.se. Blankett för detta finns här: Fokusområden, se under Registrering, webbregistreringInstitution
2018-07-04HT2018Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben. Detta samt kontaktperson meddelas till antagningsunderlag@su.se senast 15.00Institution
2018-07-05LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 108) 
2018-07-10HT2018Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras Antagningen/UHR
2018-07-12  HT2018

Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked

Antagningen/UHR
2018-07-13HT2018Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen anmälan Antagningen
2018-07-27 HT2018Sista svarsdag för sökande på antagning.se/universityadmissions.seSökande
2018-07-31HT2018Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras Antagningen/UHR
2018-07-31 ST2018Alla tillfällen stängs för sen anmälanAntagningen
2018-08 Augusti 2018 
2018-08-02   HT2018Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbeskedAntagningen/UHR
2018-08-02 HT2018Efterantagning startar. OBS! Glöm inte att lägg in efterantagningstal om efterplacerade sökande inte ska bli reservplaceradeInstitution
2018-08-10  HT2018Möjligt att öppna för webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagna.Institution
2018-08-15IKVT19Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2018-08-15IKVT19Sista anmälningsdag
2018-08-16LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.9.0)
2018-08-30LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.10.0)
2018-08-22VT2019Sista dag att inkomma med programunderlag InstitutionInstitution
2018-08-27HT2018Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälanAntagningen
2018-09 September 2018 
2018-09-01VT2019Deadline för skapande av tillfällen i sisu.

Tillfällen som skapas efter detta datum garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag

Institution
2018-09-03  HT2018Terminen startar 
2018-09-03IKVT19Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielse och sista kompletteringsdagSökande
2018-09-13LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.11.0)
2018-09-17VT2019Anmälan öppnar på antagning.se/universityadmissions.se
2018-09-19LADOKLadok stängt onsdag 19/9 kl 16:00 till tosdag 20/6 kl 08:00.
2018-09-20LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.


2018-09-21LADOKFredag 21 september kl 05:30 - 09:00. Extra uppgradering av Ladok.
2018-09-27LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 11.00 (version 1.12.0)
2018-09-28IKVT19VO klara med i tid inkomna kompletteringarVO
2018-10 Oktober 2018 
2018-10-02VFUInformation om VFU-kurser inför vårterminen 2019 skickas till vfu@su.se
2018-10-03IKVT19Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 10:00Institution
2018-10-03IKVT19Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webbenInstitution
2018-10-03LADOKLadok stängt onsdag kl 16:00 till torsdag 20/6 kl 08:00.
2018-10-04LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 09.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 11.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 12.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.


2018-10-05MASTERHT19Sista dag att inkomma med tillfällen för granskningInstitution
2018-10-05IKHT19Sista dag att inkomma med tillfällen för granskningInstitution
2018-10-09IKVT19Urval, NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publicerasUHR
2018-10-11IKVT19Publicering av urvalsresultat efter urvalet. Antagningsbesked skickas ut till de sökande. Överföring till LadokUHR
2018-10-11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.13.0)

2018-10-15

VT2019

Sista anmälningsdag


2018-10-16MASTERHT19Anmälan öppnar. Gäller för de program och kurser där tillfällen gjorts klara för granskning innan 5 oktoberAntagningen, Institution och UHR
2018-10-16IKHT19Anmälan öppnar. Gäller för de program och kurser där tillfällen gjorts klara för granskning innan 5 oktoberAntagningen, Institution och UHR

2018-10-17

VT2019

Bedömning på NyA-webben kan påbörjas

Institution
2018-10-25LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.14.0)

2018-10-31

VT2019

Sista dag för avgiftskyldiga sökande att betala anmälningsavgift
2018-10-30LADOKLadok stängt tisdag kl 16:00 till onsdag 20/6 kl 08:00.
2018-10-31LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.


2018-11 November 2018 
2018-11-08LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.15.0)
2018-11-14LADOKLadok stängt onsdag kl 16:00 till torsdag 20/6 kl 08:00.
2018-11-15LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.


2018-11-15VT2019Sista datum för att ge klartecken för att sätta institutionens kurstillfällen i status komplett (samt meddela undantag). Se Ladokinformation 2018-10-12 för mer information.
2018-11-22LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.16.0)

2018-11-27

VT2019

Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.

Institution
2018-11-30HT2018Sista dag att ha öppet för sen anmälan 
2018-12 December 2018 

2018-12-03

VT2019

Sista kompletteringsdag 

2018-12-04

VT2019

Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningsunderlag@su.se senast 12:00

Institution
2018-12-05LADOKLadok stängt onsdag kl 16:00 till torsdag 20/6 kl 08:00.
2018-12-06LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.


2018-12-07

VT2019

Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras
2018-12-07VT2019Sista dag att skicka in webbregistreringstider för VT19 till ladok@su.se.
2018-12-13LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 08.00 (version 1.17.0)

2018-12-11

VT2019

Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked

2018-12-14

VT2019

Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen anmälan

2018-12-17

VT2019

Sista svarsdag för sökande på antagning.se/universityadmissions.se

2018-12-18

VT2019

Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras

2018-12-20

VT2019

Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked


2018-12-22VFUStudenter som börjar vårterminen 2019 med en VFU-kurs ska registreras  • No labels