Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kalendarium för SISU, NyA och Ladok

Tidigare år:

2013

2014

Månader

2015

Januari 2015

 

 

 

 

Tidpunkt

Händelse

Aktör(er)

System

Anvisningar

22 december – 2 januariNyA/Antagning.se är stängt på grund av urval   
2 januariAntagningsbesked från urval 2 publicerasUHR  
2 januariUtbildningar som har platser kvar är öppna för sen anmälanAntagningen/Institution  
7 januariSista dag att lägga in efterantagningstal på NyA-webben  eller att rapportera in till antagningen, senast kl.13.00Institution  
8 januariInför årsbokslutet 2014 - sista dag att i Ladok rapportera in resultat med betygsdatum 2014InstitutionLadok 
9 januariSista dag att meddela om utbildningar ska vara öppna för anmälan längre än 12 januari. Meddela också datum för när de ska stängasInstitution  
12 januariKontoaktiveringen öppnar och webbregistrering för antagna studenter kan startaIT-avdelningen/Ladok/InstitutionLPW 
12 januariAlla tillfällen stängs för anmälan om inget annat angivitsAntagningen  
15 januariSista ordinarie anmälningsdag. Alla anmälningar som görs efter midnatt detta datum registreras som sena. IKHT2015 + MASTERHT2015 

www.universityadmissions.se

 
19 januariTerminsstart   
19 januariSökandestatistik presenteras. IKHT2015 + MASTERHT2015   
21 januariUtbildning i NyA-webben för institutionspersonal som ska göra behörighetsbedömningar och/eller meritvärdering. NyA-webben 
28 januariInstitutionsträff inför bedömningsarbetet. Antagningen informerar om upplägget samt nyheter på det internationella området. IKHT2015 + MASTERHT2015Antagningen  
januariRegistreringsverifikat kan tas ut i LW09InstitutionLWBokslut 2014
slutet av januari

Institutionerna kan påbörja sitt bedömningsarbete. IKHT2015 + MASTERHT2015
Gäller endast de institutioner som har meddelat Antagningen att de vill göra bedömningarna själva.

InstitutionNyA-webben 
Februari 2015

 

 

 

 

Tidpunkt

Händelse

Aktör(er)

System

Anvisningar

2 februariSista dag för komplettering. IKHT2015 + MASTERHT2015   
2 februari

Sista dag för sökande att betala anmälningsavgift. IKHT2015 + MASTERHT2015
Gäller endast sökande utanför EU och EES och som inte har pågående studier eller uppehållstillstånd av annan anledning än studier.

   
13 februariSista dag att inkomma med programunderlag. HT2015Institution  
16 februari

Sista dag att rapportera in krav på svenska för utbildningar som har undervisningsspråk engelska. ST2015

Observera att om ni vill ha med nya kurstillfällen i antagningsomgången måste det meddelas antagningen senast 30 maj.

Institution  
23 februariAnmälan öppnar för sökande på antagning.se. ST2015Antagningen/UHR  
     
Mars 2015
    

Tidpunkt

Händelse

Aktör(er)

System

Anvisningar

3 marsInstitutionsmöte - Hörsal 4, kl 13-15

 

Institutioner, Antagningen, Ladok  
5 marsVO:s bedömningar av utländska, i tid inkomna meriter, i huvudsak klara. IKHT2015   
6 marsSista dag att inkomma med meritvärderingskomponenter. HT2015Institution  
9 marsPlanerings- och antagningstal ska vara inrapporterade. IKHT2015InstitutionSISU 
10 marsVO:s bedömningar av utländska akademiska meriter klara. MASTERHT2015   
11 marsLadok är stängt kl 03 - 13 på grund av underhållsarbeteLadok

Ladok

SISU

LPW

Det går ej att arbeta i Ladok, LPW, SISU, ladok.su.se, minastudier.su.se eller i www.su.se/aktivera under tiden som underhållsarbetet pågår.
11 marsInstitutionernas bedömningar ska vara inrapporterade. IKHT2015InstitutionNyA-webben 
13 marsPlanerings- och antagningstal ska vara inrapporterade. MASTERHT2015   
13 marsSista dag att inkomma med förfrågan från institutioner om att göra bedömningar själva. HT2015Institution  
13 marsSista dag att rapportera in krav på svenska för utbildningar som har undervisningsspråk engelska. HT2015Institution  
16 marsSista ordinarie anmälningsdag för sökande. Antagningen stänger tillfällen där institutionen ej rapporterat in/lagt in annat stängningsdatum på NyA-webben. ST2015Institution  
16 marsAnmälan öppnar för sökande på antagning.se . HT2015Antagningen/UHR Observera att om ni vill ha med nya kurstillfällen i antagningsomgången, måste det meddelas antagningen senast fyra veckor före kursstart.
17 marsSökandestatistik presenteras. ST2015Antagningen  
18 marsInstitutionernas bedömningar ska vara inrapporterade. MASTERHT2015InstitutionNyA-webben 
19 marsAntagningsbesked från urval 1 publiceras. IKHT2015Antagningen  
26 marsAntagningsbesked från urval 1 publiceras. MASTERHT2015 och uppgift om programmens inledande kurs/kurstillfälle skall meddelas Ladok (ladok@su.se)   
31 mars

Sista dag för sökande att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftbefrielse. ST2015

Sökande  
April 2014

 

 

 

 

Tidpunkt

Händelse

Aktör(er)

System

Anvisningar

2 aprilSista svarsdag. IKHT2015   
9 aprilAntagningsbesked från urval 2 publiceras. IKHT2015   
9 aprilListor över antagna och reserver kan tas fram i NyA. IKHT2015   
10 aprilTilldelning av stipendier tillkännages. MASTERHT2015   
11 april

Planerings- och antagningstal måste vara inrapporterade på NyA-webben för att urvalet ska kunna genomföras. ST2015

Från och med februarileveransen av NyA-webben ska planerings- och antagningstalen läggas in direkt i NyA-webben och inte i Sisu som tidigare. De användare som har behörighet att hantera efterantagningstal och stänga för sen anmälan på NyA-webben (max två per institution) får automatiskt denna behörighet.

Institution  
13 aprilSista svarsdag. MASTERHT2015   
15 aprilSista ordinarie anmälningsdag för sökande. Vid midnatt stängs anmälan till HT2015   
16 aprilSökandestatistik presenteras . HT2015Antagningen  
Vecka 17-18Utbildning för bedömning på NyA-webben. Observera att utbildning krävs för att få behörighet för bedömning på NyA-webben . HT2015Antagningen/Institution  
27 aprilAntagningsbesked från urval 2 publiceras. MASTERHT2015   
27 aprilListor över antagna och reserver kan tas fram i NyA. MASTERHT2015   
Maj 2015

 

 

 

 

Tidpunkt

Händelse

Aktör(er)

System

Anvisningar

Början av majInstitutionshandläggning kan påbörjas. HT2015Institution  
4 majAntagningsbesked från urvalet. ST2015UHR  
5 majSista dag att rapportera in/lägga in i efterantagningstal i NyA-webben. ST2015Institution  
6 majMöjligt att skriva ut listor och etiketter från NyA-webben. ST2015Antagningen/institution  
7 majSista dag för sökande att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (gäller endast sökande utanför EU/EES och som inte har pågående studier eller uppehållstillstånd av annan anledning än studier). HT2015   
27 majLadok är stängt kl 03 - 13 på grund av underhållsarbeteLadok

Ladok

SISU

LPW
Det går ej att arbeta i Ladok, LPW, SISU, ladok.su.se, minastudier.su.se eller i www.su.se/aktivera under tiden som underhållsarbetet pågår.
     
     
  
Juni 2015

 

 

 

 

Tidpunkt

Händelse

Aktör(er)

System

Anvisningar

1 juniSista dag för betalning av studieavgifter. IKHT2015 + MASTERHT2015   
1 juniAnmälan öppnar (www.universityadmissions.se). MASTERVT16 & IKVT16   
12 juniPlanerings- och antagningstal måste vara inrapporterade på NyA-webben* för att urvalet ska kunna genomföras. HT2015Institution Från och med februarileveransen av NyA-webben ska planerings- och antagningstalen läggas in direkt i NyA-webben och inte i Sisu som tidigare. De användare som har behörighet att hantera efterantagningstal och stänga för sen anmälan på NyA-webben (max två per institution) får automatiskt denna behörighet.
15 juniSista dag att meddela programmärkning för kurser som ingår i program HT2015 (kontrollera i KA11)Institution 

Programkod och kurskod skickas till ladok@su.se

15 juniSista dag att meddela inledande kurs på program inför HT2015Institution Tillfälleskoder för program och kurser skickas till ladok@su.se
18 juniSista kompletteringsdag för sökande. HT2015   
30 juniSista dag för inrapportering i LadokInstitutionLadokDelårsbokslut VT2015

30 juni

Sista datum för inrapportering i Ladok av aktivitet och försörjning VT2015 för doktorander

Institution

Ladok

 
30 juniInstitutionernas bedömningar ska vara klara. HT2015Institution  
Juli 2015

 

 

 

 

Tidpunkt

Händelse

Aktör(er)

System

Anvisningar

1 juliRegistreringsverifikat kan tas ut i LW09InstitutionLWDelårsbokslut VT2015
7-11 juliNyA/Antagning.se är stängt på grund av urval. HT2015   
9 juliAntagningsbesked från urval 1 publiceras. HT2015UHR  
15 juliVissa utbildningar öppnar för sen anmälan.  HT2015   
31 juliEfteranmälan och antagningsomgången stänger. ST2015   
31 juliSista svarsdag för sökande. HT2015   
     
     
     
Augusti 2015

 

 

 

 

Tidpunkt

Händelse

Aktör(er)

System

Anvisningar

augusti, början av

Registrera forskarstudenter som ska studera under höstterminen

Institution

Ladok

 
3-6 augustiNyA/Antagning.se är stängt på grund av urval. HT2015   
6 augustiAntagningsbesked från urval 2 publiceras. HT2015UHR  
6 augustiUtbildningar som inte behöver fler sökande stängs för anmälan i samråd mellan institutioner och antagningen.. HT2015Antagningen/Institution  
7 augustiSista dag att rapportera in efterantagningstal till antagningen, senast kl.13.00. HT2015Institution  
13 augustiWebbregistrering för antagna studenter startar. HT2015Ladok/Institution  
17 augustiSista ordinarie anmälningsdag (www.universityadmissions.se). MASTERVT16 & IKVT16   
21 augustiSökandestatistik presenteras. MASTERVT16 & IKVT16   
24 augustiUtbildningar utan stängningsdatum stängs för anmälan av antagningen. HT2015Antagningen  
V. 35Handläggning på NyA-webben kan påbörjas. MASTERVT16 & IKVT16   
21 augustiSista dag för institutionerna att inkomma med programunderlag. VT2016Institution  
31 augustiTerminsstart. HT2015   
 
September 2015

 

 

 

 

Tidpunkt

Händelse

Aktör(er)

System

Anvisningar

1 septemberSista dag för sökande att betala anmälningsavgift. MASTERVT16 & IKVT16  Gäller endast sökande utanför EU och EES och som inte har pågående studier eller uppehållstillstånd av annan anledning än studier.
1 septemberSista dag för sena tillfällen att bli godkända i sisu för att kunna vara sökbara från 15 september. VT2016Institution  
15 septemberAnmälan öppnar. VT2016Antagningen / UHR Observera att om ni vill ha med nya kurstillfällen i antagningsomgången, måste det meddelas antagningen senast fyra veckor före kursstart.
     
Oktober 2015

 

 

 

 

Tidpunkt

Händelse

Aktör(er)

System

Anvisningar

oktober

Sista dag för inrapportering till utbildningskatalogen

Institution

SISU

Mer information om utbildningskatalogen finner du här

2 oktoberPlanerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben. IKVT16  Institutionernas bedömningar ska vara inrapporterade till antagningen.
7 oktoberLadok är stängt kl 03 - 13 på grund av underhållsarbeteLadok

Ladok

SISU

LPW
Det går ej att arbeta i Ladok, LPW, SISU, ladok.su.se, minastudier.su.se eller i www.su.se/aktivera under tiden som underhållsarbetet pågår.
8 oktober

Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben. MASTERVT16

  Institutionernas bedömningar ska vara inrapporterade till antagningen
9 oktoberSista dagen att inkomma med tillfällen för IKHT16 och MASTERHT16  Om dessa tillfällen ska vara öppna för anmälan 16 oktober
12 oktoberAntagningsbesked från urval 1 publiceras. IKVT16   
15 oktoberSista anmälningsdag. VT2016UHR  
16 oktoberAnmälan för VT2016 stänger   
16 oktober

Antagningsbesked från urval 1 publiceras. MASTERVT16

   
16 oktoberAnmälan öppnar för IKHT16 MASTERHT16Antagningen, Institution och UHR Gäller för de program och kurser där tillfällen gjorts klara för granskning innan 9 oktober. Tillfällen som inkommer senare öppnas 1 december
20 oktoberAnmälningsstatistik presenteras. VT2016Antagningen  
21 oktoberSista svarsdag. IKVT16   
28 oktoberSista svarsdag. MASTERVT16   
29 oktoberSista betal/styrkandedag. VT2016UHR  
29 oktoberAntagningsbesked från urval 2 publiceras. IKVT16   
November 2015

 

 

 

 

Tidpunkt

Händelse

Aktör(er)

System

Anvisningar

5 novemberAntagningsbesked från urval 2 publiceras. MASTERVT16   
9 novemberInstiutionsmöte med Antagningen. Kl 13 - 16, plats Hörsal 8.   
V 47Överföring till Ladok. MASTERVT16 & IKVT16   
11 novemberBedömning på NyA-webben kan påbörjas. VT2016Institution  
15 novemberSista dag för att lämna uppgifter till Ladok om inledande kurs på program som startar V16Institution  
20 novemberPlanerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webbenInstitution  
30 novemberSista dag att ha öppet för sen anmälan. HT2015Antagningen/Institution  
     
     
     
     
December 2015

 

 

 

 

Tidpunkt

Händelse

Aktör(er)

System

Anvisningar

1 decemberSista kompletteringsdag. VT2016UHR  
2 decemberDeadline för bedömingar NyA-webben. VT2016Institution Bekräftelse att institutionens bedömningar är klara mailas till antagningsunderlag@su.se
4 decemberUrval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras. VT2016UHR  
9 decemberLadok är stängt kl 03 - 13 på grund av underhållsarbeteLadok

Ladok

SISU

LPW
Det går ej att arbeta i Ladok, LPW, SISU, ladok.su.se, minastudier.su.se eller i www.su.se/aktivera under tiden som underhållsarbetet pågår.
9 decemberPublicering av urvalsresult. VT2016UHR  
10 decemberSista dag för sökande att betala studieavgifter. MASTERVT16 & IKVT16   
14 decemberUtbildningar som inte har tillräckligt många antagna öppnas för sen anmälan. VT2016Antagningen  
15 decemberSen anmälan för VT2016 öppnar.   
18 decemberSista svarsdag. VT2016UHR  
21 decemberUrval 2. NyA-webben stängd fram till att urvalsresultatet publiceras. VT2016UHR  
28 decemberSista dag att lägga in efterantagningstal på NyA-webben. VT2016Institution  
28 decemberPublicering av urvalsresultat. VT2016UHR  

31 december

Sista datum för inrapportering i Ladok av aktivitet och försörjning HT2015 för doktorander

Institution

Ladok

 

2016

 

  • No labels