Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(lightbulb)För dig som redan är igång i nya Ladok med resultatrapportering:

Nya Ladok för resultatrapportering (fram till vecka 44)

(lightbulb) Utbildningsmaterialet från vår tvådagarsutbildning Ladok komplett för administratörer:

Ladok komplett

(lightbulb) Filmer som visar de olika momenten i Ladok (med ljud - på med lurarna!):

Grunder, flikar mm - länk till central sida Ladok.se  

Utbildningsinformation - studieplaner, publicering, spärra

Utbildningsinformation - kursval

Studiedeltagande - registrering, återbud

Studiedeltagande - ändra placering

Studiedeltagande - tillfällesbyte inom program "kullbyte"

Studiedeltagande - tillfällesbyte för kurs "omregistrering"

Studiedeltagande - uppehåll, avbrott

Grupphantering    

Aktivitetstillfällen          

Utbytesstudenter - utresande  

Tillgodoräknande - utbytesstudenter       

Utbytesstudenter - inresande

Tillgodoräknande - övrigt

Resultatrapportering - länk till central sida Ladok.se  

Forskarstudier

Uppföljning

(lightbulb) Länk till testmiljön där du kan öva så mycket du vill:

https://www.utb3.ladok.se 

(lightbulb) Frågor från Ladok komplett-utbildningarna som fått svar (ladda ner och öppna i excel):

Ladok komplett frågor 2017-09-19

(lightbulb) På Ladokkonsortiets hemsida finns mycket mer... 

(lightbulb) E-learningkurser:

(lightbulb) Utbildningsmaterial för lärare och attestanter

Lärare och examinatorer: Rapportera resultat 171016

Övningsuppgifter rapportera resultat 171016

 

(lightbulb) Education material: Teachers and Examiners

  Teachers and Examiner: Reporting results 171016 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels