Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Innehållsförteckning

Allmänt när du navigerar i Ladok Nouveau

Du kan alltid i varje funktion gå in under Hjälp i övre menyn och välja Funktionshjälp... Där står hur aktuell funktion kan användas.

Antagning samt reservantagning

Anta student till kurs görs i ladokfunktionen SA02.
Du kan anta en person i taget eller flera på en gång.

 

Antagning på institutionen och inte via Antagning.se kan vara aktuellt när det gäller kurser som studenter ska läsa inom ett program. OBS! Då är det oerhört viktigt att antagningen blir programmärkt så att registreringen sedan blir korrekt med en programmärkning och inte står som fristående kurs. I efterhand går det dock att korrigera en felaktigt märkt registrering, i ladokfunktionen RG12.

I stället för att anta en student i taget kan det vara praktiskt att låta Ladok söka fram studenterna som ska antas. Du använder dig då av Ladoks så kallade utsökningspaket.

Exempel: sök fram alla registrerade på en viss kurs/alla som uppnått ett visst antal poäng på en viss kurs/alla som är antagna till ett visst program -  en angiven termin för de ska nu antas till kursen XX för att sedan registrera sig på den. Var noga med att antagning sker inom program om kursen ska läsas inom program, så att registreringen sedan blir rätt från början och inte hamnar som fristående kurs.

 

Börja med att tala om vilket kurstillfälle studenterna ska antas till. Mata sedan in personnummer eller gör en utsökning av de studenter som ska antas.


OBS! Från och med mars 2016 hanteras all reservantagning samt återbud i NyA-webben!

Mer information

Grupp

Funktionen SA10

Det finns inget stöd för val av grupp i Mina studier. Därför får gruppval hanteras i Mondo och/eller i Ladok, funktionen SA10.

Resultatrapportering

Se Manual - LPW, alla funktioner

Se material från vår ladokutbildning  Tentamensadministration och resultatrapportering

Tillgodoräknanden

Länk till mer information på Medarbetarwebben:

http://www.su.se/medarbetare/studieadmin/tillgodor%C3%A4knande

För att se allmänna principerna för hur tillgodoräknanden lags in, oavsett om det är från utlandsstudier eller från annat, se material från vår ladokutbildning Utlandsstudier och tillgodoräknanden

 Om det är tillgodoräknanden som inte ligger inom ett utbyte, så bortse från instruktionerna om att koppla till utbyte.

Utbytesstudenter - hitresande

 

Hitresande utbytesstudenter etableras i Ladok av Studentavdelningen, Sektionen för internationell mobilitet.


Institutionen lägger därefter i ladokfunktionen SA06 in den behörighet studenten ska ha.
Om studenten ska registreras på ett kurstillfälle måste institutionen efter att behörigheten lagts in, även anta till kursen/kurstillfället i fråga (SA06). Därefter kan registrering ske.


Om studenten ska registreras på del av kurs eller på individuell kurs gör institutionen detta efter att behörigheten lagts in (SA06).


Utbytesstudenter - utresande

 

Anta studenten i SA07 så fort partneruniversitetet skickat sitt medgivande till att ta emot studenten. Om utbytet avser två terminer, lägg in det som ett enda utbyte, inte som två separata.


Registrera studenten i RG04, en till två veckor före utresa. Om utbytet sträcker sig över två terminer; registrera i RG04 på båda terminerna på en gång.Se även materialet från vår årliga informationsträff  Utbytesstudier och tillgodoräknande

Utdata ur Ladok

LW-tjänsterna:

http://www.su.se/medarbetare/it/st%C3%B6dsystem/ladok/lw-tj%C3%A4nsterna-ladoks-uppf%C3%B6ljningstj%C3%A4nster-1.169421

Villkor

Det finns två olika funktioner i Ladok när det gäller att stryka villkor; KA53 och SA02.

Det är din prefekt som godkänner att du ska ha behörighet att hantera villkor, se blanketten Anhållan om användaridentitet i ladoksystemet
Om villkoret är att en eller flera tidigare lästa kurser ska vara avklarad/avklarade, dvs ha ett slutbetyg i Ladok,  så kan du använda dig av ladokfunktionen KA53 som stryker villkoret för samtliga studenter som nu uppfyller villkoret med avslutad kurs/kurser. Varje kväll gör ladoksystemet en kontroll av om några slutbetyg har "trillat in" på studenterna. Om du, när du uppdaterat din "beställning" i KA53 får som svar att Det finns inga kurstillfällen att bevaka så betyder det att det inte finns några studenter som har villkor på kurstillfället du angett. Beställningen i KA53 behöver bara göras en gång per kurstillfälle och termin. Övriga villkor (men även "hel kursvillkor") tas bort i funktionen SA02.

OBS! Villkor får endast tas bort efter att institutionen granskat att villkoren för antagning är uppfyllda.


KA53

Den här funktionen stryker villkor som innebär att studenten ska ha slutbetyg på en eller flera kurser.

 

Ex 1, för att få läsa kursen X måste studenten ha klarat kursen Y.

Ex 2, för att få läsa kursen X måste studenten ha klarat både kursen Y och kursen Z (eller ännu fler).

Ex 3, för att få läsa kursen X måste studenten ha klarat en av kurserna Y, Z och Å (fler alternativ kan anges).

 

Du kan göra dina beställningar i KA53 i ett tidigt skede, innan resultatet av andra urvalet är överfört till Ladok eller så väntar du tills urvalet är överfört.

Om du vill lägga upp dina beställningar i förväg, innan resultatet av andra urvalet är överfört till Ladok, så måste du börja med att gå till den andra fliken i KA53, den som heter "Lägg till kurstillfällen som ska bevakas" för att där ange vilka kurstillfällen det är som ska bevakas.

När det är gjort, så går du till första fliken, "Lägg till bevakning för kurstillfällen" och anger något av de kurstillfällen du nyss lagt in och vilken/vilka kurs/kurser som ska ha ett slutbetyg i Ladok för att villkoret ska strykas.

Om resultatet av andra urvalet redan är överfört till Ladok när du ska lägga upp dina beställningar i KA53 så börjar du direkt med första fliken, "Lägg till bevakning för kurstillfällen".

 

Ex 1 - för att få läsa Franska II krävs att Franska I är avslutad.

Ex 2 - för att få läsa Ekonomisk historia III krävs att både Vinets ekonomiska historia och Grundkurs i ekonomisk historia, är avslutade.

Ex 3 - för att få läsa Svenska III krävs att Svenska II eller Norska II är avslutad.

 

SA02

I ladokfunktionen SA02 tar du också bort villkor.

 

Observera att det är två olika flikar i SA02 beroende på om villkoret gäller kurs eller program.

 

Webbregistrering

Se Manual - LPW

 

 

 

 

 

  • No labels