Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rutiner för utbytesavtal

När ett avtal tecknas eller förlängs skickas ett mail med avtalet till moveon@su.se och ladok@su.se
Kontrollera att alla parters signaturer finns med.
 
Varför måste avtal skickas in?
Avtalet är det underlag som behövs för att:

  • avtal och avtalstillfällen ska kunna skapas i Ladok
  • stipendier ska kunna sökas av utresande studenter
  • universitetets försäkringar ska gälla
  • universitetet/institutioner ska kunna veta vilka samarbeten som finns (register).

Underlag för in- och utresande utbytesstudenter HT20

Underlag 1 - åter ladok@su.se senast 17 maj 
Underlaget behövs för att Systemförvaltning Ladok/SISU ska kunna skapa upp utbytesavtal och tillfällen för utbytesstudenterna till HT20. 

Underlag 2  - åter Housing office via Serviceportalen (https://arendehantering.su.se/AutoGen.aspx?page=172) och ladok@su.se senast 17 maj.
Underlaget behövs för att ansöka om studentbostad och etablera samt anta de inresande studenterna i Ladok. 

Antagning och registrering i Ladok - centrala avtal

  • Internationell mobilitet beställer avtal och avtalstillfällen för centrala avtal.
  • Lista på inresande genom centrala avtal hanteras av Gruppen för internationell mobilitet. Registrering av dessa studenters kurser hanteras däremot av respektive institution (mer info kommer från Gruppen för internationell mobilitet via courses.incoming@su.se).

Underlag

BilagaKommentar
Underlag 1, Beställning av utbytesavtal och tillfällen för in- och utresande

Åter till Ladok senast 17 maj

Underlag 2, Etablering och antagning av inresande studenter

Åter Housing office och till Ladok senast 17 maj


Handledningar och instruktioner

Utbytesstudier

Kort beskrivning

Bilaga

Kommentar

Avtal och tillfälleHitta utbytesavtal i Ladok
Inresande

Anta till utbytestillfälle IN-resande.

Anta och registrera på kurs, del av kurs/individuellt tillfälle  (anta och registrera)

Instruktioner

Institutionen antar sina egna IN-resande studenter till utbytestillfällen. Centrala studenter antas till utbytestillfällen av studentavdelningen. Institutionen antar sedan alla studenter till de kurser de ska läsa.

Är beroende av att utbytesavtal och avtalstillfällen har definierats upp.

UtbytesstudenterHitta institutionens utbytesstudenterInstruktioner
Utresande

Anta till utbytestillfälle UT-resande.
Skapa och registrera student på utbytesåtagande

Förändringar av utbytet
Manual Utbytesstudier utresande studenter

Institutionen antar sina UT-resande utbytesstudenter, även till bilaterala centrala avtal.

Är beroende av att utbytesavtal och avtalstillfällen har definierats upp.

Utbytet kan läggas inom program eller vara fristående.

Extern partFörteckning över utländska lärosäten

Information om Extern part behövs för att Ladokgruppen ska kunna definiera upp.

Meddela ladok@su.se om något lärosäte saknas.
  • No labels