Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Förklaring av startsidan i Ladok

Startsidan i Ladok_sv.pdf

Rapportera resultat - Manual för lärare och resultatrapportörer

Rapportera resultat manual för lärare och rapportörer.pdf

Attestera resultat - Manual för examinatorer

Under bearbetning (smile) 

Medarbetarrättigheter - Koppla lärare som attestant eller rapportör 

Manualen beskriver hur du kopplar attestanter och/eller rapportörer till kurser i Ladok. 

Manual: Medarbetarrättigheter i Ladok


Aktivitetstillfällen - Tentamensanmälan

Manual: Aktivitetstillfällen

Se vem som var rättande lärare på ett attesterat betyg

Se vem som var rättande lärare på attesterat betyg

Rätta titel på examensarbete/avhandling

Rätta titel på examensarbete/avhandling  • No labels