Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Innehåll:

Översikt: Det administrativa flödet
Etablering av doktorand i Ladok

Om den blivande doktoranden inte finns i Ladok sedan tidigare behöver den etableras i Ladok. Etablering är inte samma sak som att bli antagen till sitt forskarämne.   

Mejla ladok@su.se och ange följande uppgifter till oss:

 • Svenskt personnummer (om det finns)
 • Födelsedatum i formatet år/månad/dag 
 • Efternamn
 • Förnamn 
 • Kön
 • Ange om doktoranden tidigare läst vid något svenskt lärosäte

Antagning till forskarämne

För att kunna anta krävs ett eget ämnestillfälle för varje doktorand. Ämnestillfället måste beställas hos Ladokgruppen, mejla ladok@su.se 

Bifoga uppgift om:

 • Personnumret och namn för den doktorand som ska antas.
 • Forskarämne
 • Vilket halvår doktoranden börjar 
 • Om antagningen avses leda till Doktorsexamen (4 år) eller Licentiatexamen (2 år)
 • Uppgift om startdatum och slutdatum
 • Om det eventuellt gäller antagning till senare del

  Ladok meddelar koden för ämnestillfället och institutionen kan anta doktoranden och registrera på forskningsarbetet.

Handledare och ISP (individuell studieplan)                 

Institutionen lägger till huvudhandledare och handledare under fliken Studentuppgifter i vänsterkolumnen under Aktörer. Saknas personerna i aktörslistan kontakta ladok@su.se. Slutdatum läggs bara in om doktoranden byter handledare.

ISP upprättas årligen och kan läggas in i Ladok (frivilligt) under fliken Studentuppgifter i vänsterkolumnen under Dokumentera beslut.

Lägg in och registrera forskningsarbete

Koderna för dessa är:

 • DOKT+institutionskod 
 • LICE+institutionskod - Hör av dig till ladok@su.se om din institutionskod inte finns med.

Exempelvis har Zoologiska institutionen med institutionskod 468 forskningsarbetena DOKT468 Doktorsavhandling och LICE468 Licentiatuppsats

 PDF

Doktorander antas och registreras på ett forskningsarbete

 • För att kunna registrera att doktoranden påbörjat sin utbildning måste ett tillfälle på Forskningsarbetet (avhandlingsarbetet) läggas in.
 • Här registreras doktoranden halvårsvis (i början av varje halvårsperiod, januari eller juli,  som doktoranden är aktiv).
 • Registrering kan göras av administratör eller av doktoranden själv om man lägger in en registreringsperiod,

 • För att kunna rapportera in godkänd avhandling.

  Manual: Lägg in och registrera forskningsarbete för doktorand eller licentiand.pdf

Förläng studieperiod på forskningsarbete

ManualFörläng studieperiod på forskningsarbete.pdf


Byt från Lice- till Dokt-avhandling

För doktorand som ska lämna in en Lic-avhandling inom sitt forskningsämne behöver man först registrera doktoranden på en LICE+institutionskod. När Lic-avhandlingen är godkänd registreras doktoranden på DOKT+institutionskod, senare del. Senare del anger man eftersom LIC-avhandlingen utgör en del av DOKT-avhandlingen.

Manual: Kommer snart

Antagning och registrering på forskarkurs och individuellt åtagande

Vem gör vad i Ladok?


Manual: Antagning och registrering på forskarkurs och individuellt tillfälle/åtagande.

Doktorander från andra lärosäten - Antagning till forskarkurs och individuellt åtagande

Manual: Doktorander från andra lärosäten.pdf

Skapa forskarkurs och -tillfälle

Forskarkurs: Institutionen lägger in forskarkursen i SISU och inrättar den.

Dessa uppgifter behöver läggas in för att kunna inrätta kursen:

 

Forskarkurstillfälle: För att få ett tillfälle till din forskarkurs: Mejla ladok@su.se uppgift om:

 • Forskarkurskod
 • Startperiod (halvår)
 • Studieperiod om den avviker från halvåret (start och slut-datum)

Individuellt åtagande

Används för t.ex. läskurser, konferensdeltaganden eller forskarkurser som saknar kurskod. 

Kursägande institution skapar detta i Ladok.

Rapportera resultat

När ska jag använda respektive rapporteringssätt?

Vad

Läst varHur rapporteraRapporteras av
Forskarkurser (med kurskod)Stockholms universitetPå forskarkursenKursägande institution
LäskurserStockholms universitetIndividuellt åtagandeKursägande institution
KonferensdeltagandeStockholms universitet
(Själva konferensen kan vara någon annanstans)
Individuellt åtagandeDoktorandens institution
Andra forskarkurser utan kurskodStockholms universitetIndividuellt åtagandeKursägande institution
ForskarkurserAndra lärosätenTillgodoräknasDoktorandens institution
Universitetslärarutbildning från CeULStockholms universitetAnnan merit + TillgodoräknasDoktorandens institution
Kurser från grundutbildningen som är läst innan doktoranden blev antagen till forskarutbildningenStockholms universitet eller andra lärosätenTillgodoräknasDoktorandens institution

Resultatrapportering

Här hittar du manual för Resultatrapportering

Här hittar du manual till Medarbetarrättigheter - koppla lärare som attestant eller rapportör


Kurser på grund- eller avancerad nivå inom FOU

 1. Typfall 1: student läser först kursen på avancerad nivå, blir sedan antagen till forskarutbildning. Kursen kan tillgodoräknas inom forskarutbildningen
 2. Typfall 2: student är antagen till forskarutbildning och läser sedan inom den en kurs som även riktar sig till studenter på avancerad nivå. Kursen ska vara en forskarkurs  eller ett individuellt åtagande för doktoranden.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande är en motsvarandebedömning som består av två delar, en grund dvs. kurs läst vid annat lärosäte som motsvaras av kurs vid SU.

Annan merit och tillgodoräknande ger enbart tillgodoräknade poäng, högskolepoängen och grunden för detta finns vid något annat lärosäte.

Här hittar du manual för Tillgodoräknande

Studieaktivitet och finansiering

Läggs in för alla doktorander så snart som möjligt efter varje kalenderhalvår. 

Så här lägger du in Studieaktivitet och finansiering: Manual för Studieaktivitet och finansiering.pdf

Blankett för Studieaktivitet och finansiering finns här: Ladokblanketter


En mer detaljerad beskrivning av vad de nationella finansieringstyperna står för samt några exempel på hur aktivitet och försörjning kan redovisas (Källa: SCB) SCB_Försörjningtyper_och_Exempel.pdf

Vi har nu övergått till att använda de nationella finansieringstyperna enligt SCB.

Gammal kod    Ny kod

        1UT         UBB  Utbildningsbidrag

        3DO        DTJ   Anställning som doktorand

        5AU         HTJ   Annan anställning inom universitetet

        6FÖ        AUH   Annan anställning utanför universitetet 

        7ST        STP    Stipendium

        9ÖV       ÖVR   Övrigt (Studiefinansiering saknas)

        FTG       FTG   Företagsdoktorand

 

Mer information från Statistiska centralbyrån


Rätta titel på avhandling

Manual: Rätta titel på avhandling


Alla kurser klara

Rapporteras in under "Studentuppgifter" - Dokumentera beslut. 


Utbildningsmaterial forskarutbildning

Här hittar du allt material/manualer från vår Ladok-utbildning: Påbyggnadskurs Forskarutbildning  

 • No labels