Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Senaste nytt! (Informationen sparas löpande och går att hitta längst upp i högermenyn)

 

Inresande utbytesstudenter. Del av kurs - anta, registrera och resultatrapportera

Instruktioner

 

Utresande utbytesstudenter. Skapa utbytesåtagande

(Gäller för studenter med utbytesåtagande på 0 hp eller som helt saknar utbytesåtagande.)

 

Behörighetsgranska, underlag från Ladok

Behörighetsgranska studenter inom program.pdf

Manual anta inom program, Antagning, flera studenter

Antagning flera studenter - kurs inom program.pdf


Instruktion för att lägga till inledande kurs på program

Lägga till inledande kurs på program i Ladok.pdf

Aktivera studenter med studieuppehåll som ska återgå i studier

Aktivera student med uppehåll samt ev. tillfällesbyte.pdf

 

Registreringsintyg är nu tillgängligt i studentgränssnittet

Nu kan studenterna själva ta ut ett registreringsintyg på minastudier.su.se.

Nya demofilmer för forskarutbildning (du hittar även filmerna under "Demofilmer" i menyn till höger)

Forskarutbildning - struktur för ämne på forskarnivå
Forskarutbildning - förväntat deltagande på ämnestillfälle
Forskarutbildning - lägga till handledare
Forskarutbildning - lägga till innehåll - A) kurs på forskarnivå
Forskarutbildning - lägga till innehåll - B) forskningsarbete
Forskarutbildning - lägga till innehåll - C) individuellt åtagande

 

Nedan finns två olika steg-för-steg instruktioner för hur du skapar ett individuellt tillfälle på Forskningsarbetet för doktorander.En avser doktorander som ska avsluta sin forskarutbildning nu och en avser nyantagna doktorander.Materialet finns även under "Utbildningsmaterial" i menyn längst till höger på sidan → "Administratör".
  • För att kunna registrera att doktoranden påbörjat sin utbildning måste ett tillfälle på Forskningsarbetet (avhandlingsarbetet) läggas in.
  • Första registreringen när antagningen dokumenterats och doktoranden påbörjar sina studier görs av institutionens administratör.
  • Därefter kan doktoranden själv registrera sig för fortsatta studier på Forskningsarbetet vid varje nytt kalenderhalvår (januari och juli) om registreringstider anges (s.6 i "Forskningsarbete för nyantagna doktorander")

Forskningsarbete för doktorander som ska avsluta sin forskarutbildning (konverterade från Ladok Nouveau)

Forskningsarbete för nyantagna doktorander

 

Extra utbildningstillfälle - forskarutbildning! Totalt 60 platser!

Denna kurs är till för dig som administrerar forskarutbildning i Ladok.Vi går igenom administration av forskarutbildning från grunden och ger även tid för frågor.Har du frågor som du vill ta upp vid detta tillfälle kan du mejla in dom till oss på ladok@su.se i förväg.Du kan anmäla dig även om du redan har gått kursen Ladok komplett. 
Observera att du måste ha gått Ladok komplett för att kunna få behörighet som Studieadministratör och Doktorandadministratör.
 19 dec kl. 9-12, rum Ekosalen, plan 2 hus Beta StudenthusetTotalt: 60 deltagareDu anmäler dig här: http://www.su.se/medarbetare/it/st%C3%B6dsystem/ladok/anm%C3%A4lningsf%C3%B6rfarande-nya-ladok-1.294196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels