Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


För lärare och examinatorer i Ladok

Ladokmaterial på svenska

Lathundar och manualer för rapportörer och attestanter

In English for teachers and examiners

Guides and information


För studieadministratörer i Ladok

Ladokmaterial

Här hittar du utbildningsmaterial, manualer, lathundar, med mera

Informationsutskick via mejl

Viktig information som tidigare skickats ut till studieadministratörer

Terminsstart

Här hittar du information och material som kan vara till hjälp inför terminsstarten

Studieadministrativ kalender

Viktiga datum från Antagningen och Ladok

För användare i SISU

Användardokumentation för SISU

Här finns användardokumentation för dig som arbetar med Stockholms universitets utbildningsdatabas SISU


Kontaktuppgifter

Systemförvaltning Ladok/SISU, Studentavdelningen

Stockholms universitet

E-post: ladok@su.se

Tel: 08-16 3989, må-to, kl 10-11Driftinformation

Från Systemförvaltning Ladok/SISU

Onsdag 27 januari

Uppgradering mellan klockan 04:00-06:00. Under denna period kommer Ladok och studentgränssnittet inte att vara tillgängligt.

Onsdag 20 januari

kl 10.00 – 11.00 sker planerat underhåll på kurskatalogen SISU. Under tiden för underhållet kan du inte använda SISU alls.

Onsdag 17 februari

Uppgradering mellan klockan 04:00-06:00. Under denna period kommer Ladok och studentgränssnittet inte att vara tillgängligt.


  • No labels