Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataAdministration

Terminsstart

Här hittar du information och material som kan vara till hjälp inför terminsstarten

Ladokmaterial

Här hittar du utbildningsmaterial, manualer, demofilmer, lathundar, med mera

Användardokumentation för SISU

Här finns användardokumentation för dig som arbetar med Stockholms universitets utbildningsdatabas SISU

Informationsutskick via mejl

Viktig information som tidigare skickats ut till institutionerna

Studieadministrativ kalender

Viktiga datum från Antagningen och Ladok


Driftinformation

Från Systemförvaltning Ladok/SISU

Torsdag 14 februari
Vi har just nu en driftstörning i Ladok. Det innebär att det kan vara problem att klarmarkera och/eller attestera resultat i vissa webbläsare. Felsökning pågår. Tillsvidare rekommenderar vi att använda webbläsaren Chrome.

Måndag 18 februari

Extra uppgradering av Ladok kl 04.00 - 06.00 bland annat för att rätta problem att klarmarkera och attestera resultat i vissa webbläsare. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.


Utbildningsmiljön är stängd

På grund av att det finns en risk att den förväxlas med produktionsmiljön. Om du vill testa något i utbildningsmiljön,hör av dig till ladok@su.se så kan vi aktivera din behörighet för den miljön också.  • No labels