Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stockholms universitet byter till nya Ladok under vecka 44, 2017 (enligt beslut av styrgruppen för Införandeprojektet nya Ladok).

Ladok, Ladok på webb och Mina studier kommer att vara helt stängt under perioden 26 okt, kl. 17:00 – 5 nov.

Hur påverkar det arbetet i Ladok?

 

 Innan systembytetUnder systembytetEfter systembytetUppdaterad
RegistreringsverifikatRegistreringsverifikat till och med V17 tas ut i LW09 enligt anvisningar här.  2017-09-11
Resultatrapportering

Oavslutade resultatlistor som skapats i gamla Ladok kommer inte att föras över till nya Ladok. Du kan antingen definitivinlägga betygen innan gamla Ladok stänger ner eller välja att rapportera in betygen på nytt i nya Ladok.

Under stängningsperioden går det inte att rapportera in betyg.När nya Ladok öppnar görs all resultatrapportering i nya Ladok.2017-06-15
StudieintygFram till augusti kan studenterna ta ut verifierbara studieintyg med giltighetstid 90 dagar. Den 23 augusti ändras giltighetstiden till 30 dagar.Studenterna kommer inte att kunna ta ut studieintyg i Mina studier under stängningsperioden. 2017-06-15
Tentamensadministration

Tentamenstillfällen administreras som vanligt i Ladok på webb fram till stängningen. Om du har tillfällen med tentamensdag under stängningen måste anmälningsperioden avslutas i god tid innan, så att ni hinner att ta ut anmälningslistor för dessa tentor. (Se även nedan)

 

 

Under stängningsperioden går det inte att komma åt tentamensadministrationen. Studenterna kommer inte att kunna anmäla sig till tentor i Mina studier under stängningen.

 

 

När nya Ladok öppnar görs all tentamensadministraton i nya Ladok.2017-10-06

Tentamensadministration - tentamenstillfällen och anmälningar

Inga tentamenstillfällen och inga anmälda studenter kommer att föras över till nya Ladok. När nya Ladok öppnar måste institutionen lägga upp tentamenstillfällen på nytt och redan anmälda studenter måste anmälas på nytt.

Excel-listor kommer att skickas ut till institutionerna med de uppgifter som behövs för att åter lägga upp tentamenstillfällen i nya Ladok. Den ena listan kommer att innehålla de tentamenstillfällen som lagts upp i LPW, inklusive alla tillhörande uppgifter. Den andra listan kommer att innehålla alla studenter som har en anmälan i LPW/Mina studier. Listorna kommer att börja skickas ut efter att Ladok-systemen har stängts 26 oktober klockan 17.

Tentamenstillfällen måste institutionen lägga upp på nytt och redan anmälda studenter måste anmälas på nytt.

Studenter får en ny anonymkod när de anmäls till ett anonymt tentamenstillfälle i nya Ladok. Anonymkoden visas för studenterna på nya Ladoks studentsidor. Institutionen bör informera berörda studenter.

Beskrivning av hur man skapar tentamenstillfällen (aktivitetstillfällen) och anmäler studenter finns i:


Allt utbildningsmaterial finns här.

2017-10-06
Tentamensanmälan Studenterna kommer inte att kunna anmäla sig till tentor i Mina studier under stängningsperioden. 2017-02-24
Webbregistrering

Anpassa webbregistreringsperioderna.

Informera studenterna i god tid om ändrade tider för webbregistrering.

 

 

 

 

 

När Ladok har stängt går det inte att registrera studenter.

Studenterna kan inte registrera sig på kurser i Mina studier under stängningen.

 

 

När nya Ladok öppnar görs all registrering i nya Ladok, oavsett om man är administratör eller student.2017-03-13

 

 

  • No labels