Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här finns allt material till utbildningen "Ladok grundutbildning".


Utbildningsmaterial, dag 1 Senast uppdateradInnehåll

 

Introduktion till Ladok

Grundläggande termer och begrepp

 

Ladoks gränssnitt och studentinformation

Studentgränssnitt

03 Studiedeltagande.pdf


 

Begreppen kurs, kurstillfälle och program, programtillfälle

Studentadministration i Ladok


Uppföljning

 

Extramaterial. Området Uppföljning tas inte upp på kursen. Men om du har tid finns det möjlighet att arbeta med några extrauppgifter inom detta område.
Utbildningsmaterial dag 2Senast uppdateradInnehåll

 

Administration av program i Ladok

Behörighetsgranskning och lokal antagning till kurs inom program

 

Resultatrapportering och attestering i Ladok

 

Skapa grupper i Ladok

 

Skapa aktivitetstillfällen/tentamenstillfällen

 

Hantering av tillgodoräknande

 

Examensprocessen

Övningsuppgifter Ladok grundutbildning

Senast uppdaterad

Övningsuppgifterna till Ladok grundutbildning och respektive område finns i två varianter. Det är dock samma frågor i båda häftena. Det ena häftet innehåller mer detaljerade steg-för-steg instruktioner och det andra är utan detaljerade steg. Du väljer själv vilket övningshäfte du vill använda under kursen.

Övningsuppgifter med detaljerade instruktioner.pdf

Övningsuppgifter utan detaljer.pdf

 


  • No labels