Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här finns allt material till utbildningen "Ladok grundutbildning" men materialet fungerar även bra att använda som stöd/steg-för-steg-guide vid administration i Ladok.

För att hitta den del du är intresserad av öppnar du pdf-filen under Utbildningsmaterial i kolumnen längst till vänster och klicka på länken till respektive del du är intresserad av.

Utbildningsmaterial, dag 1 Senast uppdateradInnehåll


 

Studentavdelningen

Praktisk information och presentation

Introduktion till Ladok

Grundläggande termer och begrepp

 

Åtkomst och gränssnitt

Studiedeltagande/Studentinformation

Studentgränssnitt 

Begreppen kurs, kurstillfälle och program, programtillfälle

Antagningsregler

Anta på kurs inom program

Återbud/Ta bort förväntat deltagande

Registrera en student på kurs

Registrera flera studenter på kurs

Hinder för registrering

Ta bort felaktig registrering

Avbrott och tidigt avbrott på kurs

Tillfällesbyte på kurs och omregistrering

Programadministration – Student antagen på program

Avbrott på program/kurspaketering

Uppehåll på program/kurspaketering

Tillfällesbyte program/kurspaketering
Uppföljning
2018-01-26Extramaterial, området Uppföljning tas inte upp på kursen. Men om en deltagare har tid och intresse finns det möjlighet att arbeta med några extrauppgifter inom detta område.
Utbildningsmaterial dag 2Senast uppdateradInnehåll

 

 

Översiktsbild

Lägg in inledande kurs i tillfällesstruktur för program

Lägg in inledande kurs i tillfällesstruktur för program med inriktning

Hitta antagna studenter på kurstillfälle

Hitta antagna studenter på programtillfälle

Hitta antagna studenter på inriktningstillfälle

Lokal antagning inom program – Manuell antagning i Ladok

Lokal antagning inom program – Via tillfällesstruktur

Behörighetsgranskning av studenter

Extramaterial: Val av kurs inom program


 

Regler vid resultathantering

Examinationsdatum

Helårsstudent och helårsprestation (HST och HPR)

Kurs och modul i Ladok

Roller och behörigheter

Skapa attestanträttighet

Resultatnoteringar

Resultatrapportering

Attestera resultat

Rapportera resultat på hel kurs

Rapportera på enskild student

R-rutan i rapporteringsvyn

Student med avbrott på kurs

Avstängd student

Sök fram kurser klara för resultat på hel kurs

Underkända resultat

Ändra/ta bort attesterat resultat


 

Skapa grupp i kurs

Skapa grupp i program

 

Skapa aktivitetstillfällen på modul

 

Tillgodoräknande - hel kurs

Tillgogodräknande - del av kurs

Allmän information om tillgodoräknande

 

ExamensprocessenÖvrigt från Ladok grundutbildningSenast uppdaterad

 

 


  • No labels