Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här kommer vi att lägga upp svar på de vanligaste frågorna.

 

#FrågaSvar
 Gränssnittet 
1Hur ändrar jag mitt lösenord i Ladok?När du är inloggad i Ladok Nouveau trycker du CTRL+ALT+END och då får du upp en ruta där du kan byta lösenordet (gäller de som använder PC) Se mer information om inloggning.
2Hur ändrar jag mitt lösenord i Ladok om jag använder Mac?Mac-användare måste byta sitt lösenord på en PC. Inloggningsproblem Ladok - Mac
3Avbryta en utsökning, hur gör jag?Tryck på knapparna Ctrl + Alt + Del samtidigt och avsluta sedan aktiviteten. Då avslutas själva Ladokklienten och man måste logga in på nytt.
4Meddelanderaden är dold, hur får jag fram den?Klicka på fullskärms-/maximerarutan (högst upp i högra hörnet, mellan "minustecknet" och "krysset") så blir meddelanderaden synlig.
5Söka på namn eller del av namn, personnummer, hur gör jag?Använd sökknappen (knappen med dubbelpil på) som finns efter personnummerfältet. Den leder till ett sökformulär där man kan söka efter en person på namn/del av namn/del av personnummer. När du söker på en del av namn eller personnummer, tryck F3-tangenten både före och efter den del som är känd för dig, så får du en bättre sökning.
6Varför ställer skrivaren om sig efter varje arbetspass om man har ändrat pappersformat?Skrivarens inställningar styrs av Windows system. Inställningar i Ladok är bara tillfälliga under arbetspasset.
7Hur bekräftar jag för Ladok det jag har skrivit in i alla vita fält i formulären och får fram klartext?Tryck på tab-tangenten efter att ha skrivit i ett vitt fält, så bekräftas vad du skriver in om klartext finns.
8Varför händer det inget när jag i RS90 har valt något av de första alternativen i radioknappsgruppen?Tryck på tab-tangenten efter att ha valt ett alternativ.
 Inställningar 
1Jag saknar en del uppgifter på resultatintygen, hur får jag fram dem?Vad som kommer med på resultatintygen beror på vad man har inställt som standard i sina "personliga inställningar" under "Funktion" på menyraden eller vad man väljer att bocka för i funktionens första formulär. Detta gäller även universitetets logotyp. Den skrivs endast ut på intygen (dock inte på skärmutskrifterna) om man så har begärt.
2Jag saknar OM-registreringar på registreringsintygen, hur får jag fram dem?Det gör de - om man i sina "personliga inställningar" under "Funktion" har valt det som standard. Vill man inte ha det som standard, kan man ändå i första formuläret/skärmbilden markera att man vill ta med OM-registreringar.
3Varför kan man inte gruppmarkera studenterna i registreringsfunktionerna RG01 och RG02?Det kan man - om man i sina "personliga inställningar" under "Funktion" har valt "grupp i kurs".
4Varför måste man ta sig förbi ett fält som heter "Spec" vid  betygsinläggningen (RS01)?Fältet "Spec" finns där för att man i sin "personliga inställningar" under "Funktion" valt att man vill rapportera skrivningspoäng. Vill man inte det ska man ta bort bocken vid uppgiften om skrivningspoäng.
 Program 
1Hur byter jag inriktning på en student som går lärarprogrammet?

När en student redan börjat lärarprogrammet och ska börja på en ny inriktning, gör följande:

  • Lägg in den nya inriktningen i SA42
  • Lägg in avbrott på den gamla inriktningen via SA45
  • Gå till RG12 (om studenten redan är registrerad på en kurs) och programmärk kursen (som är FFG-reg aktuell termin) till nya inriktningen.
  • Kolla i UT10 att allt blev rätt!
  • Ändra kullen i SA46 om det behövs
 Hur söker jag ut mina programstudenters e-post-addresser?Du söker ut studentgruppen på programmet via gamla Ladok via UT44 utsökning för Registrerade på program.

Välj att ta med pnr.

Så får du sedan utskriftsläget möjlighet att välja Datafil.

Filen med pnr kan du klistra in på följande sida i Kontohanteringen på webben:

 https://kontohantering.su.se/suPerson/search

Vid Sök med lista väljer du Personnummer.

I rutan under klistrar du in din personnummerfil.

Klicka Sök.

 Avgifter 
1En avgiftsskyldig student ska påbörja ett program. Vad behöver institutionen göra?För avgiftsskyldiga programstudenter är det extra viktigt att institutionen har meddelat Ladok/SISU om inledande kurs på programmet i god tid innan antagningsresultatet förs över från NyA. Om programkopplingen inte finns för den inledande kursen kan betalningen inte registreras i Ladok och studentens ansökan om uppehållstillstånd för studier behandlas därmed inte av Migrationsverket. Betalningen bör vara registrerad 1 juni inför höstterminen och 1 oktober för vårterminen.
2När jag försöker registrera får jag meddelandet "avgiftsorsak saknas". Vad gör jag?Kontakta Antagningen antalla@su.se för kontroll och åtgärd.
3Hur ser jag om en student är avgiftsbefriad eller inte?I Ladokfunktionen UT10 syns de sista aktuella uppgifterna strax under studentens personuppgifter.
4Jag kan inte ta bort villkoret SV och kan inte registrera. Vad gör jag?SV-villkoret är en spärr som förhindrar att avgiftsskyldiga studenter registreras innan eventuell faktura för utbildningen är betald eller orsaken till avgiftsfrihet ordentligt utredd. Kontakta Antagningen eller Stefan Norrlén vid Studentavdelningen, för att höra vad som gäller i respektive fall.
 Resultatrapportering 
1Hur gör man när man i RS01 vill söka ut en grupp som redan finns upplagd på en annan listaFyll i kurskod, provkod och datum. Gå därefter till "Funktion" på menyraden och välj "personer från annan lista".
2Varför får jag inte ut någon arkivlista (grundutbildningen)?Alla personer på listan måste ha ett betyg innan arkivlistan kan tas ut. Personer som inte ska ha något betyg måste alltså tas bort. Antingen tycker man på "stryk" så försvinner personen omedelbart från listan eller så sätter man ett minustecken i betygskolumnen och då försvinner personen när man trycker på "spara".
   
   


  • No labels