Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här finns alla manualer samlade i bokstavsordning. Du kommer till en sida där manualen finns.

Namn

Område

Riktar sig till

Länk till manualen

AktivitetstillfällenResultatStudieadministratörerLadokmaterial - Resultatrapportering
Ange registreringsperioder i LadokStudiedeltagande
Kurshantering
StudieadministratörerLadokmaterial - Studiedeltagande
Anta flera studenter - kurs inom programStudiedeltagande
Antagning i Ladok
StudieadministratörerLadokmaterial - Studiedeltagande
Antagning och registrering på forskarkurs och individuellt tillfälle/åtagandeForskarutbildningForskaradministratörerLadokmaterial - Forskarutbildning
Attestera resultat - Manual för attestanterResultatAttestanter

Ladokmaterial - Resultatrapportering

Ladokmaterial - För lärare och examinatorer

Behörighetsgranska och följa upp studenter på programStudiedeltagande
Antagning i Ladok
StudieadministratörerLadokmaterial - Studiedeltagande
Byte av inriktning och tillfällesbyteStudiedeltagande
Programhantering
StudieadministratörerLadokmaterial - Studiedeltagande
Doktorander från andra lärosäten - Antagning till kursForskarutbildningForskaradministratörerLadokmaterial - Forskarutbildning
Förläng studieperiod på ForskningsarbeteForskarutbildningForskaradministratörerLadokmaterial - Forskarutbildning
Förlänga, förkorta och abryta utbytesstudierUtbytesstudierInternationella koordinatorerLadokmaterial - Utbytesstudier
Hitta utbytesavtal i LadokUtbytesstudierInternationella koordinatorerLadokmaterial - Utbytesstudier
Inledande kurser på program och program med inriktningarStudiedeltagande
Programhantering
StudieadministratörerLadokmaterial - Studiedeltagande
Inresande studenter - Anta och registreraUtbytesstudierInternationella koordinatorerLadokmaterial - Utbytesstudier
Ladok Home pageResultatRapportörer och attestanterLadokmaterial - In English

Lägga in och registrera forskningsarbete för doktorand eller licentiand


ForskarutbildningForskaradministratörerLadokmaterial - Forskarutbildning
Medarbetarrättigheter - koppla lärare som attestant eller rapportörResultatStudieadministratörerLadokmaterial - Resultatrapportering
Rapportera resultat - Manual för lärare och rapportörerResultatRapportörer

Ladokmaterial - Resultatrapportering

Ladokmaterial - För lärare och examinatorer

Resultatrapportering för forskarutbildningForskarutbildning
Resultat
Forskaradministratörer

Ladokmaterial - Forskarutbildning

Bör även ligga på Resultat?

Rätta titel på examensarbete/avhandlingResultatStudieadministratörer
Attestanter

Ladokmaterial - Resultatrapportering

Ladokmaterial - Forskarutbildning

Ladokmaterial - För lärare och examinatorer

Se vem som var rättande lärare på attesterat betygResultatStudieadministratörer
Rapportörer
Attestanter
Ladokmaterial - Resultatrapportering
Startsidan i LadokResultatRapportörer och attestanter

Ladokmaterial - Resultatrapportering

Ladokmaterial - För lärare och examinatorer

Studieaktivitet och finansieringForskarutbildningForskaradministratörerLadokmaterial - Forskarutbildning
Ta bort betyg i Ladok AttestantResultatAttestantLadokmaterial - För lärare och examinatorer
Tillfällesbyte och omregistrering på kurs med kvarvarande fortsättningsregistreringarStudiedeltagande
Kurshantering
StudieadministratörerLadokmaterial - Studiedeltagande
Tillfällesbyte programtillfälle/inriktningstillfälle - Byte av kull Studiedeltagande
Programhantering
StudieadministratörerLadokmaterial - Studiedeltagande
TillgodoräknandeTillgodoräknandeStudieadministratörer
TG-administratörer
TG-Attestanter
Ladokmaterial - Tillgodoräknande
Uppföljning - antalet omregisteradeUppföljningStudieadministratörerLadokmaterial - Studiedeltagande
Utresande studenter - Anta och registreraUtbytesstudierInternationella koordinatorerLadokmaterial - Utbytesstudier

  • No labels