Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ändring av betyg - Ny funktionalitet

Nu finns ny funktionalitet för att ändra betyg för en student. Det är fortfarande resultatattestant med medarbetarrättigheter som kan ändra en students betyg. 
Det finns nu en manual för ändring av betyg på våra informationssidor: Ladokmaterial - Resultatrapportering 

Viktigt att tänka på vid ändring av betyg


Korrigering av inlagt studieuppehåll 

Om ett studieuppehåll behöver korrigeras på grund av att det är felinlagt eller för att studenten återupptar studierna tidigare än planerat så behöver ni kontakta oss för hjälp med korrigering. Mejla oss på ladok@su.se 
Studieuppehåll ska inte tas bort efter återupptag av studierna eftersom det är en uppgift som kan vara viktig för t ex försäkringskassan, a-kassa med mera. 

När en student återupptar studierna behöver studentens programtillfälle antingen tillfällesbytas till rätt kull eller tillgängliggöras så att antagning och registrering inom programtillfället blir möjligt. Problem med attestering av resultat och tillgodoräknande i webbläsaren Safari för mac-användare

För närvarande är det problem med attestering av resultat eller tillgodoräknande i webbläsaren Safari för mac-användare. Vi rekommenderar så länge att man använder webbläsaren Firefox eller Chrome tills felet är avhjälpt.

Ett allmänt tips är att alltid använda Ladok i någon av webbläsarna Firefox, Chrome eller Edge och att se till att ha den senaste versionen av webbläsaren. 


Förbättringar av resultatintyg

Nu är det möjligt avgränsa på flera kurspaketeringar och utbildningsformer/nivåer  (gäller både intyg hämtade av administratör och i Ladok för studenter).


  • No labels