Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Förbättringar för Översikt pågående rapportering

  • Nu fungerar de framsökta resultatens personnummer som klickbara länkar till respektive students översiktssida.
  • Rullistan för organisationsenhet är nu förvald till den institution du har behörighet att söka ut pågående rapportering för.
  • Nu visas attestanter som aviserats samma datum i alfabetisk ordning på efternamn i utsökningen.

Genvägen till den gamla varianten av enpersonsrapportering har nu tagits bort

När man resultatrapporterar en enskild student (via studentens översikt) är numera genvägen till den gamla varianten av enpersonsrapportering borttagen. 

Träff för doktorandadministratörer 21/4

Den 21 april kl. 13.00-14.30 kommer vi att ha en träff på Zoom för er som är doktorandadministratörer, övriga intresserade får också gärna delta.

Vi kommer bland annat att ta upp lite "tips och trix", hantering av doktorander från andra lärosäten/andra institutioner m m.
Har du specifika frågor om hur du hanterar dina doktorander i Ladok så anger du frågorna i samband med att du anmäler dig. 

Om du kommer på frågor efter att du har anmält dig kan du mejla in frågorna till oss på ladok@su.se 

Anmälan gör du här: https://su.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/2602/?EventId=1146 

Studieadministrativt forum 22/4

Vårens studieadministrativa forum är den 22 april, 13.00 - 14:30. Möteslänk och program meddelas senare.

Studieadministrativt forum riktar sig till alla som är berörda av frågor som gäller antagning och Ladok/SISU. På vårens forum kommer vi bland annat prata om de nya tillträdesreglerna som kommer att gälla för utbildning som påbörjas efter 31 maj 2022.

Om ni har några särskilda frågor som ni vill att vi ska ta upp är ni välkomna att mejla dessa till antalla@su.se

Varmt välkomna önskar Antagningen och Ladok/SISU-gruppen

  • No labels