Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Sista dag för inrapportering in resultat med betygsdatum 2019 - 8 januari 2020

Tisdag 8 januari 2020 är sista dag att i Ladok rapportera in resultat med betygsdatum 2019 inför framtagandet av Stockholms universitets årsredovisning.

Utbildningar för nya Ladokanvändare VT20

Utbildningsschemat för Ladokutbildningar för våren 2020 finns att hitta på Medarbetarwebben: https://www.su.se/medarbetare/it/st%C3%B6dsystem/ladok/utbildningsschema-ladok-2020-1.365625 

Telefontider för Ladok/SISU Systemförvaltning 2020

Från och med januari 2020 ändrar vi våra telefontider för att kunna använda våra personalresurser mer effektivt.

Måndag-torsdag 10-11 nås vi på #3989. Har du mer komplexa ärenden rekommenderar vi att du mejlar oss, ladok@su.se, och anger det telefonnummer vi kan nå dig på.

Terminsstart - Viktigt att tänka på

Information och manualer som rör terminsstarten finns samlat här: Terminsstartsida VT20

Manual för Medarbetarrättigheter (Gäller även FO-nivå)

Nu är manualen för Medarbetarrättigheter (koppling av attestant och rapportör) uppdaterad och utökad med fler instruktioner. Bland annat finns instruktioner för hur man kopplar attestanter på individuella tillfällen samt tips om hur man kan gruppera doktorander utifrån forskarämne och koppla till en attestant.
Manualen hittas här: Ladokmaterial - Resultatrapportering#Resultatrapportering-Medarbetarr%C3%A4ttigheter-Kopplal%C3%A4raresomattestantellerrapport%C3%B6r

Forskarutbildning: Deadline för inrapportering av studieaktivitet och finansiering för 2019H

Tisdag 8 januari 2020 är sista dag att i Ladok rapportera in doktoranders studieaktivitet och -finansiering för andra kalenderhalvåret 2019. Uppgifterna används i årsredovisningen och skickas även till SCB.

Ladokmaterial - Forskarutbildning - Sidan är kompletterad med information från SCB. Under Studieaktivitet och finansiering hittar du en mer detaljerad beskrivning av vad de nationella finansieringstyperna står för samt några exempel på hur aktivitet och försörjning kan redovisas.

  • No labels