Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nästa uppgradering/driftstopp

Onsdagen den 19 juni är Ladok stängt för uppgradering mellan klockan 04.00 - 06.00 
Onsdagen den 14 augusti är Ladok stängt för uppgradering mellan klockan 04.00 - 06.00

Driftstopp annonseras även ut via universitetets IT-driftinformation, https://www.su.se/medarbetare/it/driftinformation.

OM-registreringstillfällen för endast användas för omregistrering

Vid behov av omregistrering kan Ladok systemförvaltning skapa ett kurstillfälle direkt i Ladok på begäran från institutionen. Tillfällena benämns med "OM" i kurstillfälleskoden. Dessa kurstillfällen får endast användas för omregistrering av studenter.  Förstagångsregistrering ska göras på tillfällen som skapas av institutionen i SISU och ska granskas av Antagningen. I HST-rapporterna framgår det att omregistreringstillfällen används felaktigt. 

Förenklat flöde för att förbereda tillfällesbyte för program och program med inriktningar

Nu finns ett förenklat flöde för att förbereda tillfällesbyte på program och program med inriktningar. En ny manual för detta finns på våra Ladoksidor. Det nya flödet innebär att man går igenom steg-för-steg vid tillfällesbytet och det är framför allt enklare att byta tillfälle för en student som läser ett program med inriktning. 
Läs mer här: Ladokmaterial - Studiedeltagande#Studiedeltagande-Tillf%C3%A4llesbyte(byteavkull)p%C3%A5program

Förenklat flöde för återuppta studier på nuvarande programtillfälle efter studieuppehåll

Nu finns ett nytt menyval: "Fortsatta studier, nuvarande tillfälle" som du kan använda om studenten inte behöver göra ett tillfällesbyte (byta kull) på programmet när studenten kommer tillbaka efter studieuppehåll. Om studenten behöver göra ett tillfällesbyte vid återupptag av studier väljer du "Fortsatta studier, förbered tillfällesbyte". Följ manualen på länken ovanför. ↑
Observera att studieuppehållet aldrig ska tas bort!

Resultatrapportering: Klarmarkera-knapp finns nu även längst ned på sidan

Vid resultatrapportering finns nu även en "Klarmarkera-knapp" längst ned på sidan så att man slipper scrolla upp till toppen på sidan.

Ladok kommer ihåg ditt val av periodtyp

Numera lagras nu val av periodtyp i webbläsaren när du tittar på studentens översikt och studiedeltagandeflik. Detta innebär att nästa gång du loggar in är det samma val av periodtyp som du hade senast du var inloggad.


Bättre översikt vid inrapportering av betyg 

Det finns möjlighet att välja vilka resultatnoteringar som ska visas vid inrapportering av betyg. Det gör att betyg/datum kommer närmare personuppgifterna. 
Bocka ur de resultatnoteringar som inte behöver synas vid inrapportering under "Ändra kolumnvisnig".Personnummer i korrekt format vid export

När csv-fil till exportunderlag hämtas för rapporter i Uppföljning samt Utdata deltagande kurs och Utdata deltagande kurspaketering så visas nu personnummer korrekt i Excel, tidigare var man tvungen att formatera cellerna själlv, men nu blir det automatiskt personummerformat.

  • No labels