Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Nästa uppgradering/driftstopp

  • Måndagen 18 februari är Ladok stängt för en extra uppgradering mellan klockan 04:00-06:00.
  • Torsdagen 28 februari är Ladok stängt för uppgradering mellan klockan 04:00-06:00.
  • Torsdagen 14 mars är Ladok stängt för uppgradering mellan klockan  04:00-06:00.

Driftstopp annonseras även ut via universitetets IT-driftinformation, https://www.su.se/medarbetare/it/driftinformation.

Val inom program

Systemförvaltning Ladok/SISU har börjat titta på om behov finns av ett informationsmöte om antagning inom program och då främst om hur programstrukturerna kan användas på bästa sätt. Vi har därför ett behov att få veta hur ni idag hanterar uppflyttning och val av kurs inom program. Skicka era exempel till ladok@su.se. Tack på förhand!

Visning av ansökan om tillgodoräknande för studenter

I samband med nästa systemuppgradering kommer vi aktivera möjligheten för studenter att se och följa sina ansökningar om tillgodoräknanden i studentgränssnittet. Notera att studenterna inte kommer kunna ansöka om ett tillgodoräknande i studentgränssnittet utan bara följa sitt ärende. Var gärna lite beredda på att det kan komma frågor från studenterna om detta, speciellt om man behövt skapa upp flera ärenden för ett tillgodoräknande (om man till exempel gjort fel i tillgodoräknandet).

Guider för lärare

Vi har publicerat några nya guider (på svenska och engelska) för lärare, Ladokmaterial - För lärare och examinatorer. Tack till Linnea på Statsvetenskapliga institutionen som delade med sig av detta material. Om ni på institutionerna tar fram eget material, dela gärna med er till ladok@su.se så vi kan sprida det vidare bland Ladokanvändarna.

Studentens namn i Ladok

I Ladok används alltid namnuppgifterna i folkbokföringen för studenter som är folkbokförda i Sverige. Namnuppgifterna uppdateras automatiskt från folkbokföringen. Namnuppgifterna i Ladok används även i andra system på SU. Om en student vill ändra namn eller till exempel tilltalsnamn går det enkelt via Skatteverkets e-tjänst, 

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn.4.18e1b10334ebe8bc80004083.html.

Ladokanvändare som slutar

Det är viktigt att ni underrättar oss när en Ladokanvändare slutar. Detta gäller alla användarkategorier men det är extra viktigt när det gäller användare med behörigheterna Resultatattestant och Studieadministratör. Detta gäller även om användaren ska byta institution eller byta arbetsuppgifter.

Skicka in en användarblankett med uppgift om vilken användare och behörighet som ska tas bort med internpost till Systemförvaltning Ladok/SISU, Studentavdelningen.

Anteckningar i resultatnoteringar

Vi påminner om att inte lägga in känsliga anteckningar (till exempel uppgift om sjukdom) i resultatnoteringar av typen fritext. Även en uppgift om avbrott eller studieupphåll kan inte enbart ligga i en resultatnotering utan ska läggas in i Ladok direkt av studenten (gäller avbrott) eller av en studieadministratör på studentens initiativ. Om behov finns av göra anteckningar (men inte om känsliga uppgifter) kan man även använda Ladoks anteckningsfunktion. Läs mer i Ladokkonsortiets Guide: Sammanställning av anteckningar i Ladok, https://ladok.se/utbildning/lathundar.

Ny funktionalitet och viktiga buggrättningar

Torsdagen den 14 februari uppdaterades Ladok med buggrättningar och ny funktionalitet. Nedan är ett urval.


En student med återbud kan inte längre kopplas till ett aktivitetstillfälle.


Det finns nu en möjlighet för en student att ta bort studieval under valperiod i studentgränssnittet. Detta gäller när man använder val av kurs inom ett programs struktur.


Nu visas uppgift om studieaktivitet för doktorander i studentgränssnittet. Notera att det gäller enbart aktivitet, inte försörjning.


Om en student redan har ett underkänt attesterat resultat med samma examinationsdatum så visas en varning om detta i rapporteringsvyn. Gäller både vid rapportering via aktivitetstillfälle respektive kurstillfälle.


Ladokkonsortiets planering för 2019 finns på https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LPS/Grovplanering+2019. Observera att det är en preliminär och agil planering och att olika delar kan både prioriteras upp och ned.  • No labels