Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Nästa uppgradering/driftstopp

  • Torsdagen 14 februari är Ladok stängt för uppgradering mellan klockan 04:00-06:00.
  • Torsdagen 28 februari är Ladok stängt för uppgradering mellan klockan  04:00-06:00.

Tiden för uppgraderingar har flyttats och ligger nu mellan klockan 04:00 och 06:00. Driftstopp annonseras även ut via universitetets IT-driftinformation, https://www.su.se/medarbetare/it/driftinformation.

Rekommenderade webbläsare

En påminnelse om  vilka webbläsare som fungerar bra eller mindre bra för Ladok. Ladok utvecklas och testas aktivt av utvecklarna i Umeå på Google Chrome, Mozilla Firefox och Microsoft Edge för att nå en god användarupplevelse. Internet Explorer 11 och Safari testas endast med avsikt att undvika hindrande fel med dessa webbläsare. Vår erfarenhet är att Safari ändå fungerar bra, men att Internet Explorer ofta orsakar fel och bör undvikas helt.

Språk i Ladok

Vi påminner om att Ladoks gränssnitt finns både på svenska och engelska. Man väljer språk under mina inställningar. Vi rekommenderar inte att man använder Google Translate för att översätta Ladoks gränssnitt från svenska till engelska då det kan ge upphov till oönskade effekter och formuleringar.


Tillgodoräknande - e-learning

Ladokkonsortiet har tagit fram en ny e-learningskurs som förklarar hur man gör ett tillgodoräknande. https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/arendehantering-bevis-och-tillgodoraknande/handlagga-tillgodoraknande. Det finns även en film som går igenom grunderna om tillgodoräknanden:


Filmer för studenter

Ladokkonsortiet har tagit fram nya instruktionsfilmer riktade mot studenter. Filmerna finns på svenska och engelska. (Det finns även en fjärde film om hur studenterna gör för att ansöka om tillgodoräknande via studentgränssnittet, men det är funktionalitet som ännu inte användas på SU).

FilmSvenskaEngelska

Introduktion av Ladok: grundläggande funktioner som se kommande kurser, registrera sig, se resultat och uppdatera sina kontaktuppgifter.

Ansöka om examensbevis: hur studenter ansöker om examensbevis och sedan följer sitt ärende.

Anmälan i Ladok: hur studenter anmäler sig på aktivitetstillfällen och ser sin anonymkod.


Ny funktionalitet och viktiga buggrättningar

Uppgraderingen som var planlagd till den 31 januari flyttades fram till tisdag denna vecka. Detta beroende på på ett fel som påverkar hur integrationer arbetar gentemot Ladok och som hittades av systemutvecklare på Södertörns högskola och Lunds universitet. 


Uppföljning har tidigare uppdaterats med ny data varje natt. Detta har nu ändrats till att data uppdateras kontinuerligt så att en händelse i Ladok till exempel en registrering eller en betygsrapportering direkt påverkar innehållet i rapporterna i Uppföljning.


Utdata har gjorts om med en meny istället för flikar så det ska bli lättare att hitta bland utdatafunktionerna. Det finns nu även en funktion för att söka Deltagande på kurspaketering (till exempel program, forskarutbildningsämne eller utbytesprogram). Observera att det bara fungerar att söka på yttersta kurspaketering.

 


Gemensamma aktivitetstillfällen - Flyttas från Avancerad-menyn till att hamna direkt under Studiedokumentation och kallas numera bara "Aktivitetstillfällen". Länkar till aktivitetstillfällen leder nu till resultat- respektive attesteravyer under detta menyval. Det innebär att rapportering/attestering blir möjlig för alla deltagare på ett aktivitetstillfälle, även om man sökt fram aktivitetstillfället via ett kurstillfälle (det vill säga om det är ett gemensamt aktivitetetstillfälle, kommer en lärare alltid att hamna i vyn för det gemensamma tillfället där alla anmälda studenter finns oavsett kursregistrering, detta även om läraren sökt fram aktivitetstillfället genom att gå via ett kurstillfälle).


Finansieringsform visas både på studenten (fliken studiedeltagande) och i listningen av en kurs samtliga kurstillfällen i utbildningsinformation.Nu finns en gemensam inloggningssida för studentgränssnittet med information både på svenska och engelska.

  • No labels