Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Observera att SISU fungerar bäst i webbläsaren Firefox. Om du har problem med funktionerna i SISU kan det vara bra att först kontrollera vilken webbläsare som används.

När du har loggat in i SISU kommer du till en startsida med olika menyer och ikoner som hjälper dig att navigera i SISU.


 
 

Listvy

Listvyn kan visa samtliga utbildningar vid institutionen, de kurser som finns vid institutionen, samt de program där institutionen är värdinstitution. Ditt urval påverkar vilka utbildningar som visas i listvyn vid varje tillfälle.

Här kan du filtrera, sortera och fritextsöka.

Filtrera genom att i rullgardinsmenyerna välja önskade värden och därefter klicka på ”Visa”. För att göra en ny sökning klicka först på  ”Nollställ”.

Sortera (stigande, fallande) genom att klicka på önskad kolumn.

Fritextsöka: Vill man söka fram en utbildning kan man skriva in hela eller delar av kurs- eller programkoden, alternativt hela eller delar av benämningen i fältet Kod/Benämning och klicka på ”Visa”. Denna fritextsökning går också att kombinera med filtreringsfunktionen.

För att komma till en viss utbildning, det vill säga dess basinformation/plan samt eventuella tillfällen, klickar man på kurskod respektive programkod i vänsterkolumnen. Vill man se kursplanen i PDF-format så klickar man vid respektive PDF-symbol, Visa PDF.

Fält

Betydelse

Typ

Filtrera ditt urval på en kurs, ett program, en inriktning eller en forskarkurs.

Status

En utbildning kan ha statusen utkast, inrättad, fastställd, eller under revidering

SU/ämne

SU/Ämne – för kurser den ämnesrubrik i Stockholms universitets utbildningskatalog (tryckt och webbaserad) kursen presenteras under

Kod/ Benämning

Ange sökkriterium i fritext som finns i kursens svenska eller engelska benämning, kurskod eller programkod.

Utb.nivå

En utbildning är antingen på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå

Nedlagd

Nedlagda utbildningar visas inte om man inte aktivt väljer att se dem

  

Lövverket

Ikonerna utgör snabbnavigering för följande aktiviteter:

  1. Skapa kurs
  2. Skapa program
  3. Kopiera kurs/program
  4. Skapa forskarkurs

Du kan välja att visa fler utbildningar i listvyn genom att välja ett högre antal i värdelistan Visa under löven.

PDF

Om du vill se din kursplan eller utbildningsplan i PDF-format under tiden du arbetar med den klickar du på ikonen för "Visa PDF". Ikonen finns i de flesta formulär. Det är även den utskrift som ligger till underlag för beslut t ex att fastställa en kursplan.

Engelsk översättning

För att skapa en engelsk översättning av t.ex. kursplanen, klickar du på ikonen Översätt. Observera att du själv lägger in översättningen som fritext.

Ikonen finns i de flesta formulär. Översättningen är nödvändig och visas i utskrifter och på webben.

 

I vissa formulär kan du skriva ut en Engelsk PFD. Det du har översatt används till denna PDF.

Lägga till/ta bort

I vissa formulär ser du ikoner i form av ett grönt plustecken eller ett rött minustecken.

Du använder knapparna till att lägga till (grönt plus) eller ta bort (rött minus) alternativ, t ex olika sökord som du själv har skapat.
 

Tooltips

Om du håller muspekaren över en rubrik så får du i många fall hjälp med hur du ska fylla i fältet.

Forskarkurser

När du arbetar med utbudet kan du välja forskarkurs i värdelistan i fältet ”Typ” för att få fram forskarkurser.

 

Forskarnivå

Du kan också välja ”forskarnivå” i värdelistan i fältet för Utb.nivå år du fram kurser på forskarnivå.

 

  • No labels