Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release Notes

2017-02-09

  • En del Ladok3 anpassningar för KMHs räkning
  • En asterisk (*) till höger om studentens namn betyder att studenten har blivit placerad i en skola/kommun för första gången.
  • No labels
Write a comment…