Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Undre kvartilen

Undre kvartilen innebär att 25 % av individerna i gruppen har lägre lön och 75 % har högre lön än den undre kvartillönen. Undre kvartillönen redovisas endast om det är minst 9 individer i gruppen.

  • No labels