Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Median

Median innebär att 50 % av individerna i gruppen har lägre lön och 50 % har högre lön än medianlönen. Medianlönen redovisas endast om det är minst 5 individer i gruppen.

  • No labels